Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Valberedningen för Telia Company AB inför årsstämman 2023 har i enlighet med valberedningens instruktion utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 juli 2022.

Valberedningen består av:
  • Magnus Johansson (ordförande), svenska staten
  • Filippa Gerstädt, Nordea Fonder
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder
  • Emilie Westholm, Folksam

I tillägg har styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer utsetts till adjungerad ledamot i valberedningen.
Sammantaget representerar aktieägarna som utsett ledamöter till valberedningen cirka 43 procent av röstetalet för samtliga aktier i Telia Company AB.

Telia Companys årsstämma planeras att hållas den 5 april 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till [email protected].För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2023.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).