Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner, 13 maj 2020 kl 17:20

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Falk, Karin

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 5.3.2020 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsemedlem Karin Falk enligt följande:

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Falk, Karin
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200513143356_15
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-05-13
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

 

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 4 216 Enhetspris: 6,64 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 4 216 Medelpris: 6,64 EUR