Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fokusera på det som ej förändras

Många utmärkta affärsidéer baserar sig på det som ej förändras. Jeff Bezos, men även Warren Buffet tillämpar denna princip – Riskerna för en lågkonjunktur ökar – Verkstadsbolagen uppvisar symptom – Trendlinjer – Pandemins förändringar har avtagit – Enbart övredelsplagg räcker ej på kontoret.

Videoinnehåll:

00:00 Aktuella teman
00:24 Ämnen som behandlas
00:51 Förhöjda risker för lågkonjunktur
02:50 Räntekurvan ändrar riktning
03:58 Verkstadsbolagen uppvisar symptom
05:02 Fokusera på det som ej förändras
05:29 Pandemitidens trender som kom och gick
06:25 Löftet från Zoom
07:20 Att överskatta förändring
08:12 Warren Buffett drar än en gång det längsta strået