Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

KONE: ett stabilt kvalitetsbolag med avtagande tillväxt

KONE är en av Helsingforsbörsens framgångssagor. Med hissar, rulltrappor och automatiska dörrar, inklusive serviceavtal har bolaget erövrat världen och i synnerhet Kina, som utgör 35% av bolagets omsättning. På denna video redogör analytiker Erkki Vesola för KONEs verksamhet, marknad och risker i dagens verksamhetsmiljö. Han benar även ut varför en danande tillväxt på den kinesiska marknaden, samt en fastighetskris på den samma påverkar bolaget i den grad det gör. Även värdering och framtida tillväxt behandlas.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:16 KONEs verksamhet och affärsområden
00:59 Förutom produkter finns service (50% av omsättningen) + digitala tjänster
02:48 Internationellt bolag, men Kinas fastighetsmarknad har stor betydelse för KONE
04:04 Bostadsbyggandet i Kina sjunker med 15-20% under Q1'22
04:39 19 miljoner hissar i världen kommer alltid att kräva sin service. I Kina: 7-8 miljoner hissar, men såpass nybyggda att moderniseringsmarknaden dröjer.
05:48 Pressade marginaler av flera orsaker: hur hanterar KONE detta?
07:20 KONE förutspår lättnader i H2'22 07:43 Styrkor och drivkrafter: businessmodell, megatrender osv, men "ett nytt Kina behövs"
08:55 KONEs utsikter för resultattillväxt sämre än historiskt. Möjlig tillväxt inom digitalisering, fortsatta förvärv av serviceföretag, ökning av serviceförsälningen i Kina.
10:33 Värdering och kursutveckling
12:30 Sammanfattning L
Läs mer om KONE här: https://www.inderes.se/companies/Kone

De möjliga riktpriser och rekommendationer som nämns i denna video baserar sig på utförd uppdragsanalys, som för närvarande enbart är tillgänglig på finska. Direktlänk till den senast utgivna rapporten vid tillfället för videoinspelningen: KONE, bolagsrapport 3.2.2022: https://www.inderes.fi/fi/kamppailua-kulujen-kanssa

Trade. (Kone)