Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia: ett stort skepp på rätt kurs

Telia är kommunikationsjätten som förser Norden och Baltikum med uppkoppling och underhållning i form av mobiltelefoni och TV-innehåll, samt tjänster och produkter i anslutning till detta. Det sägs att stora skepp svänger långsamt. Detta verkar stämma även i Telias fall, som nu verkar vara på rätt kurs. I denna video sammanfattar analytiker Joni Grönqvist bolagets marknad, drivkrafter och strategi, samt utdelningspolicy och risker.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:12 Verksamhet och geografisk marknad
01:14 Stora skepp vänder långsamt; omstrukturering och kostnadseffektivisering tar tid
03:10 Geografisk omfokusering
03:45 Omfattande kostnadseffektivisering pågår
04:35 Motvindar pga prishöjningar
04:45 I Sverige har man nått längst med att slimma kostnadsstrukturen
05:05 Servicedelen växer på alla andra marknader än den finländska
05:45 Hälsosam marknad för operatörer, utmaningarna interna
06:45 Riskerna mera interna än externa, nu på rätt väg med rätt fokus
06:55 Delvis försäljning av master, för att få en effektivare balans
07:45 Vinsten delas ut till aktieägarna, antingen som extra utdelning eller återköp
08:05 Utdelningspolicy och nivå
08:30 Kunde man återinvestera istället för att dela ut?
09:58 Externa risker på lång sikt
11:15 Sammanfattning

Läs mer om Telia här: https://www.inderes.se/companies/Telia-Company

De möjliga riktpriser och rekommendationer som nämns i denna video baserar sig på utförd uppdragsanalys, som för närvarande enbart är tillgänglig på finska. Direktlänk till den senast utgivna rapporten vid tillfället för videoinspelningen:
Telia, bolagsrapport 31.1.2022; https://www.inderes.fi/fi/laiva-puksuttaa-hitaasti-kurssillaan