Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

CellaVision

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
28.11.
2022

CellaVision presenterade vid Carlsquares Nordic Life Science investerardag. Den fulla presentationen, inklusive den efterföljande frågestunden finns tillgänglig på Carlsquares hemsida: https://carlsquare.com/sv/cellavision-at-carlsquare-nordic-life-science-investor-day/

Tiedotteet
25.11.
2022

Inför årsstämman 2023 utgörs valberedningen av:

 • Christer Fåhraeus, Christer Fåhraeus med bolag
 • Nicklas Hansen, William Demant Invest A/S
 • Anette Andersson, SEB Investment fonder
 • Emil Hjalmarsson, Grenlunden CEVI AB

Emil Hjalmarsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Tiedotteet
10.11.
2022

Torsdagen den 17 november arrangerar Carlsquare en investerardag med Life science-tema i samarbete med Infront Direkt Studios. Vi välkomnar intresserade investerare till att delta.
 
CellaVision är bokade för kl. 13:00 med möjlighet för dig att få dina frågor besvarade.
 
Vill du delta?

Tiedotteet
28.10.
2022
Flaggningsmeddelande i CellaVision AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Tiedotteet
26.10.
2022

Organisk försäljningstillväxt:
Q3, 2022: -3% (52)

EBITDA-marginal:
Q3, 2022: 21% (32)

1 juli–30 september 2022

Tiedotteet
20.10.
2022
Flaggningsmeddelande i CellaVision AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Tiedotteet
12.10.
2022

Den 26 oktober 2022 klockan 07:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för det tredje kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på ir.cellavision.com/sv

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där Vd och koncernchef, Simon Østergaard, presenterar och kommenterar rapporten.

Tiedotteet
27.7.
2022

På AACC-kongressen i Chicago den 27 juli 2022 tillkännager CellaVision® lanseringen av DIFF-Line™ by CellaVision, en ny och komplett lösning för arbetsflöden i mindre hematologilaboratorier.

DIFF-Line ™ från CellaVision består av tre instrument för utstryk, färgning och analys av perifera blodprov: CellaVision® DC-1, RAL® SmearBox och RAL® StainBox.

Tiedotteet
20.7.
2022

1 april–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 36% till 184 MSEK (135).
 • Organiskt ökade omsättningen med 28% (23), valutaeffekt 8%.
 • EBITDA ökade till 61 MSEK (47).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 33% (35).
 • Resultatet före skatt ökade till 47 MSEK (39).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 1,56 SEK (1,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 40 MSEK (39).


Tiedotteet
6.7.
2022

Den 20 juli 2022 klockan 07:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för andra kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på ir.cellavision.com/sv

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Simon Østergaard, presenterar och kommenterar rapporten.

CellaVision