Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Seamless Distribution Systems AB

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
25.10.
2022

Långa ledtider och försiktiga investeringsbudgetar hos telekomoperatörerna, i kombination med en ökad operationell hävstång, har under året hämmat SDS:s intäkter, tillika EBITDA-resultat, och därmed ligger ett ytterligare mellanår i korten. Det är dock tydligt att SDS:s produktutveckling bär frukt, samtidigt som Riaktr medför ytterligare affärsmöjligheter, vilket har bidragit till såväl nya operatörsgrupper som marknader, något som sammantaget lägger en solidare grund för multidimensionell tillväxt på sikt.

Tiedotteet
20.10.
2022

SDS publicerade den 20 oktober 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

Tiedotteet
26.7.
2022

Kombinationen av en ökad operationell hävstång efter genomförda förvärv och ett osäkert omvärldsläge under inledningen av år 2022 vilket har medfört försenade investeringsbeslut bland telekomoperatörerna, och därav hämmat SDS:s intäkter, har föranlett till att EBITDA-resultatet har utvecklats svagare än estimerat.

Tiedotteet
21.7.
2022

SDS publicerade idag den 21 juli 2022 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

Tiedotteet
27.4.
2022

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under år 2021 har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent.

Tiedotteet
21.4.
2022

SDS publicerade idag den 21 april 2022 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2022.

Tiedotteet
22.2.
2022

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under de senaste tolv månaderna har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent.

Tiedotteet
17.2.
2022

SDS publicerade idag den 17 februari 2022 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021.

Tiedotteet
28.10.
2021

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under de senaste tolv månaderna har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent.

Tiedotteet
21.10.
2021

SDS publicerade idag den 21 oktober 2021 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

  • Den positiva trenden på top line fortsätter
  • All Time High i EBITDA-resultatet på kvartalsbasis

Läs Analyst Groups rapportkommentar här

Seamless Distribution Systems AB