Zeeland

LTA: 

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta

Uusin suositus

Suositus Lisää
Tavoitehinta 5.60 EUR
Päätöskurssi 4.88 EUR

Yhtiön Q1-tuloskatsaus oli lähes kauttaaltaan positiivista luettavaa ja erityisesti ohjeistus ja näkymät yllättivät meidät positiivisesti. Osake reagoi julkistukseen voimakkaan positiivisesti (+44 %), mutta ottaen huomioon nousevat ennusteemme, edelleen maltillinen arvostustaso ja tuloskäänteen vahvistumisen myötä madaltuva riskipreemio, näemme arvostuksessa edelleen nousuvaraa. 

Vahvan kasvun aihiot kasassa

Uusin suositus

Suositus Lisää
Tavoitehinta 5.60 EUR
Päätöskurssi 4.88 EUR

Viime vuosien yritysostot ja ulkoistuspalvelujen laajentuminen ovat parantaneet yhtiön tuloskasvunäkymiä ja liiketoimintamalli on kasvavien jatkuvien palveluiden myötä entistä vakaammalla pohjalla. Myös yhtiön rahoitusasema ja riskiprofiili ovat parantuneet, joten emme luokittele yhtiötä enää korkeariskiseksi käänneyhtiöksi, vaan pienenä kasvuyhtiönä. Pidämme vahvoihin tuloskasvuodotuksiin nähden osakkeen arvostusta houkuttelevana.

Tilaa syöte RSS - Zeeland