Oriola Oyj tarkentaa vuoden 2017 näkymää

Julkaistu:

Yhtiö: Oriola Suositus: Vähennä Tavoitehinta: 2.70 EUR Päätöskurssi: 2.67 EUR

Oriola Oyj pörssitiedote 18.12.2017 klo 16:30

Oriola Oyj tarkentaa vuoden 2017 näkymää

Oriolan Suomen toiminnoissa syyskuun alussa käyttöön otetun uuden toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmän kustannukset rasittivat Palvelut-liiketoiminnan tulosta myös neljännellä  vuosineljänneksellä, ja koko vuoden tulos jää viimevuotisesta. Menetetyn myynnin ja rahdeista sekä lisäresursoinnista aiheutuneiden kustannusten vaikutuksen arvioidaan olevan 10 - 11 miljoonaa euroa. Kuluttaja-liiketoiminnassa liiketoiminnan koko vuoden tulos jää viimevuotisesta. Terveydenhuolto-liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti neljännellä vuosineljänneksellä, mutta koko vuoden tulos säilyy negatiivisena.

Vuoden 2017 tarkennettu näkymä on: Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 39 - 42 miljoonaa euroa.

Aikaisempi, 13.7.2017 julkaistu näkymä oli: Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu jatkuvien liiketoimintojen oikaistu liikevoitto oli 59,3 miljoonaa euroa.

Oriola Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 tiistaina 13.2.2018.

Oriola Oyj

Lisätiedot:
Sari Aitokallio, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 10 429 2112

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.oriola.com

Realtime Chat 
0 0
Rate this sxr 
Ei äänestetty

Oriola keskittyy lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan. Yhtiö toimii tehokkaana ja luotettavana kanavana lääkevalmistajien ja kuluttajien sekä potilaiden välillä Pohjois-Euroopassa. Oriolalla on pitkä kokemus ja vahva markkina-asema sekä Suomen että Ruotsin lääkemarkkinoilla.

  • Vahva markkina-asema Suomessa ja Ruotsissa tarjoaa hyvää kassavirtaa ja mahdollistaa kasvupanostukset
  • Kireä kilpailutilanne Ruotsin apteekkimarkkinoilla voi aiheuttaa painetta hyvälle tasolle nousseille marginaaleille. SAP-ongelman jälkipyykki ja mahdollinen uusi laajentuminen ydinmarkkinoiden ulkopuolelle.
  • Osake on lähivuosien tulosennusteilla täyteen hinnoiteltu. Isot 2017-2018 investointipanostukset syövät kannattavuutta ja tuloskasvun puuttuessa osakkeen positiiviset ajurit ovat vähissä.