Orava REIT

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Sijoitusnäkemys

Asuntojen hintojen mahdollinen nousu, tukkualennuksella tehtävien asuntohankintojen kasvattaminen, nettovuokratuotto-%:n kasvattaminen ja NAV-pohjaisen arvostustason nousu
Asuntojen hintojen lasku ja Suomen talouden vaatimaton kehitys, tukkualennusten pienentyminen, uuden rahoituksen saatavuuden heikentyminen ja hinnan nousu
Pidämme osakkeen hinnoittelua 55 % alle NAV:in perusteltuna huomioiden lähivuosien ennustamamme 4-5 %:n kokonaistuotto NAV:ille

Analyytikko

Jesse Kinnunen
+358 50 373 8027

Laaja raportti

Avainluvut

EV/EBIT

EBIT

P/E

Osinko-%

Yhtiön avainluvut

Avaintapahtumat ja raportit

Tyyppi: morning_review
13.4.
2017
Alaotsikot:
  • Nixu päivitys - yhtiöllä vahva startti vuoteen 2017
  • Valmet nosti melko odotetusti liikevaihto-ohjeistustaan kuluvalle vuodelle
  • Case: Pörssin kiinteistöyhtiöt eroavat riski/tuotto -profiililtaan toisistaan
Tyyppi: company_report
2.3.
2017

Oravan pienentyneen osingon ja kasvaneiden huoneistomyyntien ansiosta yhtiöllä on mielestämme edellytykset kasvattaa hankintojaan vuonna 2017 ja saada näiden avulla tuloksensa käännettyä kasvu-uralle. Osakkeen arvostustaso on NAV:iin nähden hyvin matala, mutta lähivuosien tuloskehitykseen liittyvä epävarmuus on korkea. Asuntojen hintojen kehitykseen ja ennusteisiimme liittyvien riskien takia haluamme ensin konkreettisia näyttöjä tulostrendin käänteestä, ennen kuin asetamme osakkeeseen nykyistä korkeampia odotuksia.

Tyyppi: video
1.3.
2017

Untitled

”Asuntojen hintakehitys loppuvuonna laantui ja osaltaan painoi tulosta ja koko vuoden 2016 tulos jäi heikoksi.” ”Asuntojen hintojen kehityksellä on jatkossa merkitys tuloksen kannalta.” ”Pidämme huolta siitä, että meille on riittävät kassavarat seuraavalle 12 kk ajalle.” ”Realisoitumattomat tulokset eivät näy kassassa eivätkä kassavirrassa.” ”Markkinalta on vielä tukkualennuksia saatavissa.” ”Tukkualennukset ovat arviolta hieman laskeneet.” ”Merkittävänä tekijänä ohjeistushaarukan saavuttamiseen on asuntojen hintakehitys.”

Tyyppi: company_report
6.2.
2017

Oravan Q4-tulos on tappiolla ja vuodelta 2016 maksettava osinko on korkeintaan 0,12 euroa per osake. Oravan kiinteistöportfolion arvo laski Q4’16 aikana, eivätkä yhtiön joulukuun hankinnat riittäneet kompensoimaan tätä arvonlaskua. Yhtiön taseperusteinen arvostustaso on alhainen, mutta matala arvostus on mielestämme perusteltu niin kauan kuin osakkeen odotettu tuottotaso on myös alhainen. Ennusteitamme korkeampi tuotto ja arvostuksen korjaantuminen vaatisivat asuntohintojen nousua ja/tai onnistuneita tukkualennuksella tehtäviä kohdehankintoja. 

Tyyppi: company_report
5.1.
2017

Oravan viime perjantaina tiedottama asuntohankinta oli mielestämme positiivinen signaali yhtiöstä ja kasvatti luottamustamme lähivuosien ennusteitamme kohtaan. Oravalla on arviomme mukaan edellytykset yltää 6 %:n kokonaistuottoon lähivuosina, mutta haluamme yhtiöltä selkeitä näyttöjä negatiivisen tulostrendin käänteestä ennen kuin olemme valmiita hyväksymään osakkeelle merkittävästi nykyistä korkeamman arvostustason.

Tyyppi: company_report
7.12.
2016

Oravan osakkeen nykyinen taseperusteinen arvostustaso on matala. Matala arvostustaso on kuitenkin mielestämme perusteltu niin kauan kuin yhtiön odotettu tuottotaso on alhainen. Tuoton nostaminen vaatisi taas tukkualennuksilla tehtäviä uusia asuntohankintoja, joiden rahoittaminen vaatii lisää huoneistomyyntejä. Haluamme yhtiöltä selkeitä näyttöjä asuntohankinnoista ja tulostrendin käänteestä ennen kuin otamme positiivisemman näkemyksen osakkeesta.

Tyyppi: company_report
18.11.
2016

Oravan Q3-tulos oli meille pettymys etenkin Q4-kohdehankintoja koskevan ohjeistuksen osalta. Yhtiöllä on arviomme mukaan yhä edellytykset yltää lähivuosina aikaisemmin arviomaamme noin 6 %:n kokonaistuottoon, mutta tämä vaatii nykyisillä asuntojen hintojen ennusteillamme merkittäviä tukkualennuksella tehtäviä kohdehankintoja ja huoneistomyyntejä näiden hankintojen rahoittamiseksi. Haluamme yhtiöltä näyttöjä uusista hankinnoista ja tuottotrendin käänteestä ennen kuin asetamme osakkeeseen korkeampia odotuksia.

Tyyppi: video
17.11.
2016

Orava Asuntorahasto Q3'16 - Pekka Peiponen

”Rahasto ei Q3 aikana hankkinut uusia kohteita salkkuunsa ja näin ollen siltä osin tukkualennukset jäivät saavuttamatta. Viime vuonna purettu tulospalkkio paransi myös viime vuoden vertailulukua. Muilta osin vuokraustoiminta, arvonkehitys ja muu operatiivinen toiminta onnistuivat edeltävää vuosineljännestä paremmin”. ”Asuntomarkkinoiden kehitys ei näytä nyt tukevan sitä että voisimme olla nyt kerrottua näkymäämme positiivisempia”. ”Lähtökohtana on että asuntohankinnoilla tuotetaan arvoa osakkeenomistajille. Nyt osakkeen arvostustaso, saavutettavissa olevat tukkualennukset sekä luototusaste mitä hankintoihin voidaan käyttää eivät tällä hetkellä tue hankintojen tekemistä ja näin ollen emme näe että loppuvuonna tekisimme merkittäviä asuntohankintoja”. ”Hallitus normaaalin vuosirytminsä mukaisesti syksyllä ja loppuvuotta kohti keskustelee strategiasta ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista”

Orava REIT

ISIN: 
FI4000068614
Exclude from ranking: 
Orava lyhyesti

Yhtiön toiminimi on Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj (ruotsiksi Orava Bostadsfastighetsfond Abp ja englanniksi Orava Residential Real Estate Investment Trust plc). Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja jonka Y-tunnus on 2382127-4.

Yhtiö on perustettu 30.12.2010 Hallinnointiyhtiön aloitteesta Kiinteistörahastolaissa tarkoitetuksi kiinteistörahastoksi, jonka kiinteistösijoitustoiminnan säännöt Finanssivalvonta on hyväksynyt 28.1.2011. Sääntöjä on muutettu kesällä 2011 ja Finanssivalvonta on vahvistanut muutokset 17.8.2011.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan Yhtiön toimialana on Kiinteistörahastolaissa tarkoitettuna kiinteistörahastona harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuunsa sekä näiden edellyttämää varainhallintaa.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj on REIT (Real Estate Investment Trust). Kyseessä on kansainvälisesti käytetty lyhenne osakeyhtiömuotoiselle, listatulle ja kiinteistöihin sijoittavalle rahastolle, joka on vapautettu tuloveroista tietyin edellytyksin.

Yhtiön vuokraus- ja sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää osinkoa ja arvonnousua osakkeenomistajille. Yhtiö omistaa, vuokraa, kehittää, rakennuttaa ja myy asuinhuoneistoja ja -kiinteistöjä tai kokonaisia asunto-osakeyhtiöitä. Yhtiön tavoitteena on sijoittaa pääasiassa hyvän vuokratuoton tarjoaviin vuokra-asuntoihin suurissa ja keskisuurissa suomalaisissa kaupungeissa. Yhtiön tulos syntyy asuntojen vuokratuotoista ja asuntojen arvonmuutoksista, joista vähennetään vieraan pääoman kustannukset sekä asuntoihin ja hallintoon liittyvät kulut

 

Orava REIT sijoittajasivut