Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, olisiko analyysipäivitykseen aihetta allaolevan jutun tiimoilta http://www.afarak.com/site_media/media/uploads/files/news/Stellite_14.08...

Answer 

Hei, kiitos kysymyksestä. Tämä tieto ei muuta Afarakin sijoittajatarinaa oleellisesti mielestämme ja siten emme näe perustetta päivitykselle. Käytännössä yhtiö hyödyntää avolouhintaa Stelliten kaivoksella aikaisempia odotuksia pidempään ja niin kauan, kun se on kustannustehokkaampaa, kuin maanalainen louhinta. Tämä on toki positiivista, sillä alhaisemmat tuotantokulut tarkoittavat korkeampia marginaaleja (kun hinta on vakio). Viime kädessä yhtiön kannattavuus on kuitenkin suurelta osin kiinni markkinahinnoista, joiden merkitys kokonaisuuden kannalta on merkittävä.

Isossa kuvassa kaivoksen käyttöiän piteneminen ei myöskään vaikuta arvonmääritykseen, sillä Afarakin valuaatiomme ei ole nojannut tarkkaan arvioituun käyttöikään. Ennusteemme myös sisälsivät jo seurannan aloitusraportista lähtien tuotannon kasvuolettamia lähivuosille ja käsittelimme Stelliten kaivosta lyhyen ja keskipitkän aikavälin kasvuoptiona mistä yhtiö myös puhuu.