Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Analyytikon työkalut

Inderes Q&A 10.03.2017 22:41

Hei! Olette avanneet analyytikon työtä erinomaisella viestinnällä niin tekstin, kuin videoidenkin kautta. Kiinnostaisi kuitenkin tietää mitä työkaluja Inderesin analyytikot työssään käyttävät. Siis mitä tietokantoja tai ohjelmia teillä on käytössä analyysin tueksi? Onko piensijoittajalla mahdollisuutta samaan tietoon, joka teillä on saatavissa?

Answer 

Kiitos positiivisesta palautteesta :)

Käytössämme on useita analyysityöhön tarkoitettuja työkaluja ja informaatiopalveluita kuten CapitaliQ, Bloomberg ja Reuters. Nämä palvelut auttavat esimerkiksi kilpailijoiden, yrityskauppojen, ennusteiden ja arvostustasojen tutkimisessa. Lisäksi käytössämme on osakeanalyysiin kehitetyt mallit tuloksen, taseen ja kassavirran mallintamiseen sekä arvonmääritykseen. Usein tärkeä tietolähde analyysin tueksi on yhteys yhtiön johtoon, erityisesti pienemmissä yhtiöissä. Sinänsä merkittävää informaatioetumatkaa analyytikoilla ei ole verrattuna tavalliseen sijoittajaan, ja julkisella kaikkien saatavilla olevalla informaatiolla meidänkin on analyysit tehtävä. Analyysin lisäarvo perustuukin erityisesti analyytikon kykyyn yhdistellä tietoa, löytää olennaiset asiat ja tehdä saatavilla olevasta informaatiosta oikeat johtopäätökset.