Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Exel yritysostokohteena

Inderes Q&A 20.12.2017 16:10 Exel Composites

Miten todennäköisenä ​Inderes pitää sitä, että Exel ostettaisiin?

Answer 

Hei,

Emme pidä Exeliä erityisen potentiaalisena yritysostokohteena, koska yhtiö on itse hajanaisen toimialansa johtavia pelureita, joten yhtiön pitäisi olla mieluummin toimialan kondolidaattori kuin ostokohteeksi profiloituva peluri. Periaatteessa Exel voisi olla kiinnostava suuremmalle moniala- tai teollisuuskonsernille yhdeksi liiketoiminnaksi, mutta erityisen todennäköisenä emme nykyisten omistajien kannalta tarpeeksi houkuttelevaa tarjousta kuitenkaan pidä, kun huomioidaan Exelin tämänhetkinen arvostustaso sekä pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuuspotentiaali. Näin ollen sijoitukset Exeliin tulisikin mielestämme ehdottomasti perustella täysin itsenäisen yhtiön kehityspotentiaalilla eikä yhtiöön liitettävällä yritysosto-optiolla.