Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Liikearvosta

Inderes Q&A 31.05.2017 8:33

Moikka, lähestyn mahdollista ostokohdetta taseen ja oman pääoman kautta. Onko liikearvon määrälle mitään nyrkkisääntöä? Eräs kollega sanoi, että mitä pienempi liikearvo on, sen parempi. Kiitos.

Answer 

 Mitä suurempi liikearvon määrä, sitä huonommin P/B-luku on vertailukelpoinen. Siten eri yhtiöitä vertailtaessa kannattaa huomioida taserakenteessa liikearvon määrä.

Esimerkiksi Vincitin P/B-luku on 6x ja yhtiön verrokin Affecton P/B on 1x. Tämä ei kuitenkaan kerro juuri mitään yhtiöiden arvostuseroista, sillä Affecto on pitkälti rakentunut useista yrityskapoista ja liikearvon määrä on suuri, toisin kuin Vincitillä. P/B kertoo tällöin siis enemmän B:stä kuin P:stä. Tasepohjaista arvostusta kannattaa muutenkin hyödyntää erityisesti pääomavaltaisissa liiketoimintamalleissa, kuten perusteollisuudessa ja kiinteistöissä. Teknologia- ja palveluliiketoiminnoissa se toimii huonommin, koska yhtiöt pystyvät usein toimimaan kevyellä taseella.

Lähtökohtaisesti suuri liikearvon osuus kasvattaa riskiä siihen, että jossain kohdassa yhtiö joutuisi alaskirjaamaan liikearvoa taseessa. Mikäli osuus suhteessa omaan pääomaan on korkea, saattaa yhtiö joutua hakemaan uutta rahaa taseen tukemiseksi.