Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olisiko mielestänne toimialahajautuksen periaatteen vastaista, jos sijoittaisi sekä Innofactoriin että Siiliin? Ovatko ne toistensa suoria kilpailijoita? Jos toinen nousee, niin laskeeko toinen, vai riittääkö kokonaismarkkinan kasvusta molemmille?

Answer 

Siili ja Innofactor eivät ole toistensa suoria kilpailijoita. Ne kyllä toimivat samalla toimialalla, mutta hieman eri keihäänkärjillä. Molemmat yhtiöt hyötyvät tällä hetkellä IT-palvelumarkkinan suotuisasta markkinanäkymästä ja näin ollen toisen nousu ei tarkoita että toinen laskee. Toimialahajautukseen liittyen, molemmat ovat kyllä samalla toimialalla, mutta kun kyseiset yhtiöt eivät suoranaisesti syö toisiltaan, niin kyseisessä suotuisassa markkinassa emme näe toimialahajautuksen vastaisena.