Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei! Osaisitteko kertoa mitä eroa on Suomen Hoivatilojen raportin operatiivisella tuloksella ja tuloksella? Yleensä kun ilmoitetaan vain toinen ja tässä tapauksessa varsin merkittävä ero.

Answer 

Hei,

Suomen Hoivatilojen operatiivinen tulos kuvastaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta ilman kiinteistöjen käypien arvojen muutoksen vaikutusta. Tuloksessa vastaavasti kiinteistöjen käypien arvojen muutos on laskettu mukaan. Hoivatilat on määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan perustuvan operatiiviseen tulokseen.