Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Talenom yritysostokohteena

Inderes Q&A 26.02.2018 10:02 Talenom

Hei, Kuten todettu tilitoimistomarkkina on hyvin fragmentoitunut ja edessä näyttää olevan paljon konsolidaatiota. Talenom on perinteisesti nähty orgaanisena kasvuyhtiönä, vaikka on on jonkun yritysoston tehnytkin. Vaikka Talenom on Suomen markkinalla yksi isoimmista pelureista, voisiko se olla myös ostokohteena esimerkiksi Accountorin tai Rantalaisen suunnasta? Molemmat talot ovat orientoituneet yritysostoilla kasvuun, ja Accountor erityisesti isomman mittaluokan yritysostoihin.

Answer 

Kiitoksia hyvästä kysymyksestä!

Olet luonnollisesti oikeassa konsolidaatiossa tilitoimistomarkkinalla. Yritysostoja on tehty historiassa todella paljon, mutta tämä ei ole lopulta ollut erityisen tehokas ja taloudellinen tapa kasvaa alalla. Tämän takia esimerkiksi Talenom on todennut, että asiakkaat on yleensä helpompi ja halvempi voittaa aktiivisella myyntityöllä eli orgaanisesti. Yritysostojen järkevyyden määrittää tietysti lopulta hinta. Pienien toimijoiden paine kasvaa koko ajan, kun digitalisaation ja automatisaation kautta skaalaetujen merkitys kasvaa toimialalla jatkuvasti. Tähän voisin vielä lisätä, että toimialalla on odotettavissa konsolidaatiota myös vanhojen yrittäjien eläköitymisen kautta. Näin ollen konsolidaatio tulee jatkumaan tavalla tai toisella.

Talenom varmasti kiinnostaisi monia toimijoita, mutta en kuitenkaan pidä Talenomia tällä hetkellä todennäköisenä ostokohteena. Suurempiin liikkeisiin pystyisi esimerkiksi mainitsemasi Accountor, mutta käsitykseni mukaan he ovat fokusoituneet yhä voimakkaammin liiketoiminnan ohjelmistopuolelle. Siellä Talenomin omat ohjelmistot ja ohjelmistokehitys aiheuttaisi päällekkäisyyttä. Näin ollen olisi periaatteessa todennäköisempää, että Talenom ostaisi Accountorin tilitoimistopalvelut, kuin toisinpäin. Tässäkään järjestelyssä hinnasta tuskin päästäisiin yhteisymmärrykseen, joten en pidä tätäkään todennäköisenä.

Rantalaista en pidä potentiaalisena ostaja Talenomille, mutta Rantalaisen ja Talenomin välillä näkisin periaatteessa hyvän yhteensopivuuden. Rantalainen on iso, käsittääkseni varsin laadukas mutta toisaalta teknologiamurroksessa arvioni mukaan selvästi Talenomia jäljessä. Rantalaisella ei ole käsitykseni mukaan (ainakaan merkittävää) omaa ohjelmistotekniikkaa, mikä jättää yhtiön Visman/Accountorin järjestelmien varaan. Talenomin pitkälle automatisoiduilla kirjanpidon tuotantolinjoilla Rantalaisen kirjanpitoprosessia voitaisiin mahdollisesti tehostaa merkittävästi, ja Talenom saisi lisää toisaalta huomattavasti lisää tärkeitä skaalaetuja. Paperilla näiden kahden yhdistyminen vaikuttaisi siis loogiselta, mutta toki palveluliiketoiminta kulminoituu aina lopulta ihmisiin. Ja tietysti taas pitäisi päästä yhteisymmärrykseen yhtiöiden arvoista.

Jos Talenomin joku ostaisi, todennäköisimpänä vaihtoehtona pitäisin tällä hetkellä isoa kansainvälistä toimijaa. Ostaja voisi hakea asemaa Suomen markkinoilla tai toisaalta olla myös ohjelmistotalo, joka näkisi arvon Talenomin ohjelmistotekniikassa ja sen skaalaamisessa. Olisin kuitenkin yllättänyt, jos Talenomin pääomistajat irtautuisivat lähivuosina – ainakin tarjouksen pitäisi arvioni mukaan olla todella houkutteleva.

Toivottavasti tämä vastasi kysymykseesi!

Ystävällisin terveisin,
Juha