Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ennustamme tuloskasvun käynnistyvän uudelleen Q2:lla

Q1-tuloskausi oli markkinoille paha pettymys ja seuraamiemme yhtiöiden liikevaihdot jäivät edellisvuoden tasolle, kun euron heikentymisen mukanaan tuoma vetoapu hyytyi. Liikevoitot laskivat hieman vaisulta vertailukauden tasolta, kun kustannussäästöt eivät riittäneet kompensoimaan heikentynyttä toimintaympäristöä ja liikevaihtojen kasvun pysähtymistä.

Q1-tuloskausi oli toimintaympäristön osalta poikkeuksellisen vaikea ja näkemyksemme mukaan toimintaympäristö on palautunut lähemmäs normaalia kevään ja kesän aikana. Lisäksi Euroopan sekä Suomen piristyvä talouskasvu luovat kohtuullista pohjaa tuloskasvun jatkumiselle. Näin ollen odotammekin seuraamiemme yhtiöiden (noin 80 kpl) liikevaihtojen palaavan takaisin kasvu-uralle Q2:lla, ja ennustamme liikevaihtojen kasvavan keskimäärin noin 4 %. Valuuttakurssien vaikutus jää katsauskaudella negatiiviseksi johtuen euron vahvistumisesta suhteessa päävaluuttoihin ja heikosta ruplasta.

Liikevaihtojen kasvu valuu hyvällä suhteella tuloksiin johtuen viimevuosien tiukasta kulukurista. Ennustamme oikaistujen liikevaihtojen kasvavan keskimäärin 6 %, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena nykyisessä ympäristössä. Sijoittajien on tärkeä muistaa, että tulosparannuksen saavuttaminen ilman liikevaihtojen kasvua alkaa olla erittäin haastavaa ja näkemyksemme mukaan yhtiöllä on enää rajallisesti potentiaalia hakea tulosparannusta säästöjen kautta.

 

Toimintaympäristö on pysynyt vaikeana

Toimintaympäristö oli Q1:llä surkea johtuen maailmantalouden riskien kasvusta, mutta se parani kuitenkin hieman kvartaalin loppua kohti. Arviomme mukaan toimintaympäristö on jatkanut varovaista piristymistään myös Q2:n aikana. Yhtiöillemme kriittisen Euroopan osalta epävarmuus on edelleen korkealla, mutta talouskasvun lievä piristyminen on todennäköisesti tukenut toimintaympäristön kehitystä Q2:llä. Suomen osalta on ensimmäistä kertaa vuosikausiin nähtävissä valoa tunnelin päässä, ja talous on viimein lähtenyt kasvuun. Uskommekin, että yhä useampi yhtiö tulee Q2:n aikana kertomaan lievästi piristyneistä näkymistä myös Suomessa. Sekä Euroopan että Suomen markkinan positiivinen kehitys on pörssimme tuloskasvun kannalta kriittistä. Ilman parantuvaa toimintaympäristöä näillä markkinoilla, ei seuraamillamme yhtiöillä ole edellytyksiä jatkaa tuloskasvua.

 

Jos tulostahti ei parane, edessä on paljon tulosvaroituksia

Valtaosa seuraamistamme yhtiöistä on ohjeistanut tulosparannusta vuodelle 2016. Erittäin heikon Q1-tuloskauden jälkeen yhtiöiden täytyy palata takaisin tuloskasvu-uralle Q2:lla, sillä muuten ohjeistuksen saavuttaminen uhkaa muodostua mahdottomaksi tehtäväksi ja edessä olisi paljon tulosvaroituksia. Vaikka Q2 sujuisikin odotuksien mukaisesti, on paine onnistumiselle myös H2:lla iso ja uskommekin, että tulemme näkemään kuluvana vuonna selvästi aiempia vuosia enemmän tulosvaroituksia. Seuraamistamme yhtiöistä potentiaalisia tulosvaroituskandidaatteja ovat muun muassa Rapala, Suominen, Raute, Glaston, Konecranes ja Aspocomp.

 

Osakkeiden nousupotentiaali nojaa tuloskasvuun

Alkuvuoden kurssilaskun myötä Helsingin pörssi on mielestämme hinnoiteltu neutraalisti. Pörssin mediaani P/B 1,7x ja vuoden 2016 tarkistetuilla ennusteilla laskettu P/E 16x ovat lähellä historiallisia keskiarvoja. Osinkotuotto on kohtuullisella 3,8 %:n tasolla tarjoten edelleen tukea nykyisessä nollakorkoympäristössä. Maailmantalouden kohonneiden riskien takia emme näe Helsingin pörssin arvostuskertoimissa nousuvaraa, joten osakkeiden nousupotentiaali nojaa pitkälti tuloskasvuun.

Tuloskasvuun liittyvät riskit ovat kasvaneet selvästi alkuvuonna ja Q1:llä nähty tuloskasvun hyytyminen kasvattaa huolia yhtiöiden tulevasta tuloskehityksestä. Mikäli Q2-tuloskausi ei tarjoa konkreettisia merkkejä tuloskasvusta, ei pörssillä on näkemyksemme edellytyksiä nousta nykytasolta. Korostamme edelleen osakepoiminnan merkitystä pitkän nousumarkkinan lähestyessä loppuaan ja uskomme polarisaation hyvien ja huonojen yhtiöiden välillä jatkuvan. Näkemyksemme mukaan etenkin pienissä yhtiöissä on edelleen useita houkuttelevasti hinnoiteltuja kohteita, joilla on hyvät edellytykset jatkaa tuloksen voimakasta kasvattamista vaikeasta markkinasta huolimatta. Helppojen tuottojen aika on kuitenkin jo ohi.

 

Sauli Vilén