Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Scanfil
Recommendation: Accumulate
Target price: 7.60 EUR
Share price: 7.10 EUR
Date: 3.8.2022 - 5:45 Recommendation: 14.7.2022

Scanfil julkistaa Q2-raporttinsa perjantaina. Scanfil antoi heinäkuussa liikevaihdostaan positiivisen tulosvaroituksen. Tältä pohjalta arvioimme Scanfilin tuloskunnon pysyneen jokseenkin vakaana, kun inflaatio ja ei-toistuva myynti nakertavat edelleen kannattavuutta. Tuoreeseen ohjeistukseen ei liity raportissa yllätysmomenttia. Emme tee muutoksia kohtuullisesti arvostetun Scanfilin (2022e: P/E 13x, EV/EBIT 12x) lisää-suositukseemme tai 7,60 euron tavoitehintaamme.

Odotamme tuloskunnon pysyneen vakaana kasvusta huolimatta

Scanflin kysyntätilanne on arviomme mukaan jatkunut vahvana Q2:lla ja myös hintojen korotusten pitäisi tukea liikevaihtoa. Lisäksi Scanfil on todennäköisesti jatkanut merkittävässä matalakatteista läpilaskutusmyyntiä, jonka taustalla on toimitusketjun pyörittäminen komponenttipulan (etenkin puolijohteet) rassaamassa ympäristössä. Näin ollen odotamme Scanfilin kasvaneen poikkeuksellisen ripeää 24 %:n vauhtia Q2:lla. Arviomme mukaan kasvua on syntynyt kaikissa asiakassegmenteissä. Kasvuennusteemme on konsensuksen yläpuolella, mutta konsensusta ei ole päivitetty heinäkuun tulosvaroituksen jälkeen.

Oikaistua liikevoittoa arvioimme Scanfilin tehneen Q2:lla 9,4 MEUR, mikä on niukasti vertailukautta ylempänä ja noin konsensusennusteen tasolla. Arvioimme Scanfilin jääneen Q2:lla välttävään 5,1 %:n EBIT-%:iin, sillä komponenttipula, toimitusketjujen ongelmat ja inflaatio ovat nirhanneet edelleen hieman kannattavuutta. Luonnollisesti myös matalakatteisella läpilaskutusmyynnillä on merkittävä rooli kannattavuusennusteiden alamäessä. Alariveillä rahoituskulujen ja verojen ennusteemme ovat Scanfilin normalisoiduilla tasoilla, joskin ei-kassavaikutteiset ja yhtiön kokonaisuuden kannalta merkityksettömät kurssierot voivat heiluttaa rahoituskuluja ja EPS:ää. EPS:n ennustamme olleen konsensuksen tavoin vertailukauden tasolla 0,13 eurossa. Rahavirran arviomme jääneen edelleen vaisuksi inflaation ja toimitusketjujen ongelmien takia, vaikka odotammekin käyttöpääoman kasvun jo hiipuneen. Seuraammekin raportissa tarkasti varaston kehitystä, sillä viimeisen reilun vuoden aikana Scanfil ei ole tuottanut kassavirtaa ja tämän kehityksen katkaisemiseksi yhtiön pitäisi saada varaston raju nousu jo hallintaan.

Ohjeistukseen ei liity epävarmuutta tässä vaiheessa

Scanfil on ohjeistanut vuoden 2022 liikevaihdon olevan 800–880 MEUR ja oikaistun liikevoiton 43–48 MEUR. Tuoreen ohjeistuksensa Scanfil luonnollisesti toistaa Q2-raportissaan. Ennen raporttia annettu tulosohjeistuksen toisto poisti myös yllätysmomenttia raportin osalta etenkin, kun huomioidaan, että tulosennusteemme ovat nykyisen ohjeistuksen alalaidan tienoilla. Tämä oli mielestämme positiivista, kun huomioidaan useista syistä johtunut talousriskien viimeaikainen kasaantuminen. Pohjoismaisten teknologiayhtiöiden tilauskertymät ja tilauskannat ovat olleen Q2-raporttien perusteella edelleen hyvällä tasolla ja nousussa. Näin ollen arviomme Scanfilin kommentoivan lyhyen ajan kysyntänäkymiään myönteisesti, mutta jo vuoteen 2023 tähtääviä markkinoita tämä ei välttämättä riitä suuremmin innostamaan. 

Trade. (Scanfil)

Analyst/Author

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Read more
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Read more
Key figures 2021 2022e 2023e
Turnover 695,7 821,6 740,0
Growth rate 16,9% 18,1% -9,9%
EBIT 39,6 44,3 48,5
EBIT margin 5,7% 5,4% 6,6%
Adjusted EPS 0,47 0,53 0,58
Dividend 0,19 0,21 0,23
Adjusted P/E 15,8 13,3 12,2
EV/EBITDA 9,8 8,6 7,2
Dividend yield 2,5% 3,0% 3,2%
More details