Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Heeros
Recommendation: Sell
Target price: 3.30 EUR
Share price: 6.00 EUR
Date: 30.1.2023 - 4:45 Recommendation: 30.11.2022

Heeros julkaisee Q4-liiketoimintakatsauksen keskiviikkona. Yhtiön Q4-liikevaihto on kasvanut vahvasti etenkin Taimer-yrityskaupan myötä ja kannattavuus pysynyt neutraalina yrityskaupan integraation jälkeen. Tulosvaroituksen yhteydessä Heeros kommentoi heikkenevän talousympäristön näkyneen sen liiketoiminnassa jo viime vuoden lopussa, mikä lisää epävarmuutta alkaneen vuoden kasvu- ja kannattavuustasoihin. Raportin valokeilassa onkin tälle vuodelle saatava ohjeistus etenkin orgaanisen kasvun osalta. Osakkeen arvostus on kireä ja sen ylläpito vaatisi mielestämme erittäin vahvaa ohjeistusta, jonka todennäköisyyttä pidämme haastavassa markkinassa matalana.

Vahvaa kasvua yrityskauppa- ja nykyasiakasvetoisesti

Ennustamme Heeroksen Q4-liikevaihdon kasvaneen 19 % 2,97 MEUR:oon (Q4’21 2,50 MEUR). Liikevaihtoa on kasvattanut erityisesti vuoden 2022 vaihteessa toteutettu Taimer-yrityskauppa. Vuoden 2022 liikevaihdon kasvuennusteestamme (21 %) noin 13 % tulee Taimer-yrityskaupasta ja noin 8 % orgaanisesta kasvusta. Odotamme orgaanisen kasvun olleen Q4:lla noin 7 %. Orgaanista kasvua ajaa jatkuva sopimusliikevaihto (Q4’22e: 2,06 MEUR, Q3’22: 1,97 MEUR, Q4’21: 1,57 MEUR), jonka kasvu tulee tällä hetkellä erityisesti nykyisistä asiakkaista (Q3’22 LTM: NRR: 109 %, Q3’21 LTM: 102 %). Heeros antoi marraskuun lopussa lievän tulosvaroituksen, jossa se kommentoi asiakkaiden päätöksenteon hidastuneen. Tästä johtuen jatkuvan liikevaihdon kasvuvauhti hidastui ja käyttöönottoihin liittyvä projektilaskutus jäi tavoitteista. Lisäksi yhtiö kommentoi Suomen heikkenevän talousympäristön heijastuvan osto- ja myyntilaskujen transaktiovolyymiin. 

Q4:n kannattavuus on jälleen vahvistumaan päin yrityskaupan integraation jälkeen

Q4-kannattavuuden odotamme olleen käyttökatteen tasolla melko vahva ja suhteellisesti lähellä edellisvuoden tasoa 0,68 MEUR tai 23,0 % liikevaihdosta (Q4’21: 24,7 %). Liikearvon poistoista oikaistun liikevoitto-%:n (EBITA) odotamme laskeneen lievästi 8,8 %:iin (Q4’21: 11,3 %). Odotamme kannattavuuden palautuneen neutraaliksi Taimer-yrityskaupan integraation jälkeen. Odotamme Heeroksen investoineen Q4:n aikana vielä melko varovaisesti kasvuun, joten yhtiön yrityskauppaa edeltäneen liiketoiminnan kannattavuuden tulisi arviomme mukaan alkaa skaalautua kasvun mukana. Kustannusinflaatio on kuitenkin samanaikaisesti jarruttanut kannattavuuden kehitystä. Alkaneen vuoden kustannustasoon liittyy melko paljon epävarmuutta johtuen kustannusinflaatiosta ja siitä, paljonko yhtiö investoi myyntiorganisaatioon ja uusiin kasvuaihioihin.

Ohjeistus valokeilassa, arvostustaso vaatii erinomaista suoriutumista lähivuosina

Heeroksen pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on nostaa käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma pysyvästi yli 40 %:n. Ensi vuonna vaikeammassa talousympäristössä tämän tavoitteen saavuttaminen näyttäytyy mielestämme erittäin vaikeana, kun heikkenevä talousympäristö näkyy todennäköisesti loppuvuoden tavoin transaktiovolyymeissä sekä projektilaskutuksessa. Kasvu nykyisessä asiakaskunnassa tulee olemaan näkemyksemme mukaan korostetun tärkeässä roolissa liikevaihdon kasvun kannalta ensi vuonna. Q4-tuloksessa suurin huomiomme kohdistuukin yhtiön kuluvan vuoden ohjeistukseen. Ennen tulosta ennustamme EBITDA-%:n olevan 19 % ja liikevaihdon kasvavan 5 % vuonna 2023, mikä vastaa noin 24 %:n yhteissummaa. Heeroksen nykyisen arvostustason ylläpito (2023e EV/S: 2,8x) vaatii nähdäksemme erittäin vahvaa ohjeistusta alkaneelle vuodelle.

 

Trade. (Heeros)

Analyst/Author

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Read more
Frans-Mikael Rostedt

Frans-Mikael Rostedt

Analyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 11,2 11,7 12,8
Growth rate 21,3% 4,7% 9,5%
EBIT -0,2 0,0 0,3
EBIT margin -2,1% 0,3% 2,2%
Adjusted EPS 0,02 0,09 0,15
Dividend 0,00 0,00 0,00
Adjusted P/E 328,9 66,6 39,7
EV/EBITDA 16,6 14,3 11,6
Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0%
More details