Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Company: Heeros
Recommendation: Sell
Target price: 3.30 EUR
Share price: 5.86 EUR
Date: 1.2.2023 - 10:31 Recommendation: 30.11.2022

Heeros julkaisi lievästi odotuksiamme vaisumman Q4-liiketoimintakatsauksen. Yhtiön Q4-liikevaihto kasvoi Taimer-yrityskaupan tukemana hieman odotuksiamme vähemmän ja käyttökate jäi myös lievästi odotuksistamme. Yhtiön ohjeistus vuodelle 2023 oli kuitenkin ennusteitamme vahvempi, sisältäen yhtiöltä odotuksen markkinan vahvistumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Ensisilmäyksellä raportti oli varsin neutraali, joskin vahvan ohjeistuksen realistisuuden arviointi vaatii meiltä vielä tarkempaa pureksintaa.

Vahvaa kasvua yrityskauppa- ja nykyasiakasvetoisesti

Heeroksen Q4-liikevaihto kasvoi odotuksiamme lievemmin 16 % 2,89 MEUR:oon (Inderes: +19 %). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti 2021–22 vuodenvaihteessa toteutettu Taimer-yrityskauppa. Vuoden 2022 liikevaihdon kasvusta (20,5 %) noin 13 % tuli arviomme mukaan Taimer-yrityskaupasta ja noin 8 % orgaanisesta kasvusta. Orgaanista kasvua ajaa jatkuva sopimusliikevaihto (Q4’22: 2,01 MEUR, Q3’22: 1,97 MEUR, Q4’21: 1,57 MEUR), jonka kasvu tulee tällä hetkellä erityisesti nykyisistä asiakkaista (Q4’22 LTM: NRR: 109 %, Q4’21 LTM: 104 %). Orgaaninen kasvu hidastui Q4:lla arviomme mukaan noin 4–6 %:iin. Heeros antoi marraskuun lopussa lievän tulosvaroituksen, jossa se kommentoi asiakkaiden päätöksenteon hidastuneen vuoden 2022 lopussa. Siten yhtiön jatkuvan liikevaihdon kasvuvauhti hidastui ja käyttöönottoihin liittyvä projektilaskutus jäi Q4:llä yhtiön tavoitteista. Lisäksi yhtiö kommentoi Suomen heikkenevän talousympäristön heijastuneen osto- ja myyntilaskujen transaktiovolyymiin.

Q4:n kannattavuus vakautui yrityskaupan integraation jälkeen

Heeroksen Q4-kannattavuus oli käyttökatteen tasolla melko vahva, eikä liikevaihdon odotuksiamme matalampi kasvu näkynyt täysimääräisesti kannattavuudessa. Absoluuttisesti Q4-käyttökate oli lähellä edellisvuoden tasoa (Q4’22: 0,65 MEUR, Q4’21: 0,62 MEUR) ja suhteellisesti lievästi heikompi (Q4’22: 22,5 %, Q4’21: 24,7 %). Liikearvopoistoista oikaistu liikevoitto-% (EBITA) laski kuitenkin absoluuttisesti (Q4’22 0,29 MEUR, Q4’21 0,23 MEUR) ja suhteellisesti (Q4’22: 8,0 %, Q4’21: 11,3 %) tuotekehityksen aktivointien poistojen kasvettua. Yhtiön kannattavuus on arviomme mukaan toistaiseksi vakautunut Taimer-yrityskaupan integraation jälkeen. Eteenpäin katsoen kannattavuuskehitys riippuu yhtiön kasvun ja kasvupanostuksien lisäksi kustannusinflaation kehityksestä, jonka riskien yhtiö kertoi kasvaneen. 

Ohjeistus yllättävän vahva ja olennaisesti yli raporttia edeltävän ennusteemme

Heeroksen pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on nostaa käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) pysyvästi yli 40 %:n. Kuluvana vuonna tavoitteen saavuttaminen näyttäytyy mielestämme erittäin vaikeana, kun heikkenevä talousympäristö näkyy todennäköisesti vuoden 2022 lopun tavoin transaktiovolyymeissä sekä projektilaskutuksessa. Heeroksen ohjeistus Rule of 40:n tasoksi vuodelle 2023 on 30 %, mikä on mielestämme yllättävän vahva ja olennaisesti raporttia edeltävää 24 %:n ennustettamme vahvempi. Heeros odottaa markkinan vahvistuvan H2:n aikana, mikä nähdäksemme osin selittää vahvaa ohjeistusta. Yhtiön täytyisi samanaikaisesti vahvistaa orgaanisen kasvun trendiä Q4:n tasolta ja ylläpitää nykyistä kannattavuutta saavuttaakseen ohjeistuksensa. Nähdäksemme ohjeistuksen saavuttaminen vaatisi Heerokselta vahvaa suoritusta sekä markkinalta vahvaa vetoapua vuoden jälkimmäisen puoliskon ajalta. Arvioimme näkemystämme ohjeistuksen realistisuudesta tarkemmin viimeistään huomisaamuna julkaistavassa raportissamme.

 

Korjaus klo 12:17: Vertailukauden Q4'21 NRR oli kommentissa aiemmin 111 %, joka oli sopimusliikevaihtoon pohjautuva aiemmin raportoitu luku. Luku korjattiin 104 %:iin, joka on koko jatkuvan liikevaihdon (sis. sopimusliikevaihto ja transaktioliikevaihto) nettopysyvyyttä kuvaava luku ja vertailukelpoinen Q4'22:n osalta raportoituun NRR-lukuun.

Trade. (Heeros)

Analyst/Author

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Read more
Frans-Mikael Rostedt

Frans-Mikael Rostedt

Analyytikko

Read more
Key figures 2022e 2023e 2024e
Turnover 11,2 11,7 12,8
Growth rate 21,3% 4,7% 9,5%
EBIT -0,2 0,0 0,3
EBIT margin -2,1% 0,3% 2,2%
Adjusted EPS 0,02 0,09 0,15
Dividend 0,00 0,00 0,00
Adjusted P/E 321,2 65,0 38,7
EV/EBITDA 16,2 14,0 11,3
Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0%
More details

inderesTV