EU ja USA ovat jo avoimia kaupan suhteen, mutta parannettavaakin riittää

EU:n ja USA:n välinen kauppa näyttelee talouskasvunäkymissä merkittävää roolia, ja yhdessä ne muodostavat lähes puolet maailman bkt:sta. EU kertoi hiljattain olevansa valmis neuvottelemaan USA:n kanssa kaupan esteiden poistamisesta, mutta kuten kirjoitimme tiistaina, jo alkuasetelmat ovat vaikeat. Käymme tässä tekstissä läpi kuvioin tärkeimpiä teemoja EU:n ja USA:n välisessä kaupassa.

1. Kauppa on kansainvälisessä vertailussa avointa. EU ja USA ovat avoimia talouksia, ja niiden tuontitullit teollisuushyödykkeille ovat jo matalia, keskimäärin alle 2 %. Kuitenkin yli 15 %:n tulleja on edelleen lukuisissa hyödykkeissä: USA:ssa näitä on 244 ja EU:ssa 152 edustaen merkittäviä kaupan esteitä.

2. Konetekniikka, kemikaalit ja autot tärkeimpiä tuoteryhmiä EU:n viennissä. Konetekniikassa USA:n osuus EU:n viennistä on n. 20 %,  kemikaaleissa 30 % ja autoissa 29 %, eli ne nousevat tärkeimmiksi teemoiksi myös kauppaneuvotteluissa. Nykyisten tullien tasot kuitenkin vaihtelevat ja ovat keskimäärin korkeampia EU:ssa kuin USA:ssa. Tilanne on hiertänyt Valkoista taloa etenkin autoteollisuudessa eikä ihme, sillä EU on USA:n toiseksi suurin autojen ja niiden osien tuontimarkkina.

3. Kaupan esteiden purku toisi merkittäviä hyötyjä. EU:n ja USA:n väliset kauppaneuvottelut saivat alun viime vuoden heinäkuussa, kun presidentti Trump ja EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasivat. Tammikuussa EU julkaisi omat raaminsa neuvotteluille. Niissä on lähtökohtana, että kaupan esteet purettaisiin (tulleja poistettaisiin) teollisuustuotteista mukaan lukien autot,tekstiilit, paperituotteet ym. Tämä tuottaisi valtavat hyödyt EU:n ja USA:n väliseen kauppaan: tutkimusten mukaan USA:n vienti EU:hun kasvaisi 9 % ja EU:n vienti USA:han 8 % seuraavan 15 vuoden aikana. Kuten mainittu, lähtökohdat ovat kuitenkin vaikeat ja yhteiseen neuvottelupöytään pääseminen vaikuttaa haastavalta, mikäli maataloustuotteita ei oteta neuvotteluihin mukaan. Mielestämme uhkaksi nousee päinvastoin se, että tulleja aletaan nostaa esimerkiksi autoteollisuudelle, mikä lamaannuttaisi kauppaa.

Lähteenä tekstissä käytetty Euroopan komission raporttia.