Yhtiön omistaja-arvonluonti perustuu ydinomistusten liiketoimintojen kehittämiseen ja yhtiön käytössä olevien pääomien tehokkaaseen allokointiin. Loudspringin omistuksiin kuuluu mielenkiintoisessa vaiheessa olevia alkuvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät eri toimialojen resurssitehokkuuden parantamiseen, ja joista valtaosa on listaamattomia. Osien summa-analyysimme perusteella yhtiön osake on voimakkaan kurssilaskun jälkeen aliarvostettu. 

Käy kauppaa. (Loudspring)

Loudspring on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen.