Vuosi 2018 on ollut Aspocompille erinomainen, kun yhtiön muutenkin vahva kehitys on saanut vielä lisävauhtia vahvasta 5G-kysynnästä. Voimakkaasti noussut osakekurssi vaatii kuitenkin menestykselle jatkoa, ja nykytasolla osakkeen riski/tuotto-suhde on mielestämme pitkälti neutraali.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.