Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Verkkoteknologioiden yhdentyminen oli yksi keskeisiä syitä sille, miksi Nokia osti Alcatel-Lucentin. Vanhan Nokian mobiiliverkkoihin keskittyvä strategia olisi todennäköisesti ajautunut ongelmiin niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Joitain vuosia sitten kiinteän verkon tulevaisuutta kyseenalaistettiin johtuen mobiiliverkkojen noususta. Todellisuudessa kiinteän verkon teknologioiden merkitys on vain kasvanut ja tulee kasvamaan 5G:n myötä. Maailma muuttuu mobiiliksi, mutta samalla tulevaisuuden langattomat verkot tarvitsevat taustalle entistä vahvemman kiinteän verkon toimiakseen. Eri verkkoteknologiat siis täydentävät toisiaan sen sijaan, että ne kilpailisivat keskenään. Tulevaisuuden verkossa on käytettävissä samat resurssit riippumatta teknologiasta, jolla käyttäjä liittyy verkkoon.

Rajanveto mobiiliverkkojen ja kiinteiden laajakaistaverkkojen välillä siis hämärtyy. Operaattoreille tämä tarkoittaa sitä, että niiden pitää kattaa eri verkkoteknologiat, mikä on johtanut konsolidaatioon operaattoreissa. Kaapelioperaattorit ovat fuusioituneet teleoperaattoreiden kanssa ja teleoperaattorit ovat fuusioituneet mobiilioperaattoreiden kanssa. Verkkoinfran toimittajille (kuten Nokia) tämä on tarkoittanut sitä, että niillä tulee löytyä osaamista yhä useampiin eri verkkoteknologioihin.  

 

 

Verkkojen yhdentyminen luo paineita operaattoreiden ja toimittajien konsolidaatiolle.

Turkulainen Teleste on erikoistunut verkkoinfrastruktuurin markkinassa kaapeliverkkojen tilaajaverkkolaitteisiin. Telesten palvelemat kaapelioperaattorit ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan säilyttäneet vahvan aseman laajakaistapalveluiden tarjoajina ja ne ovat voittaneet markkinaosuutta tele- ja mobiilioperaattoreilta. Tämä on tarjonnut Telestelle hyvät edellytykset kasvaa. 

Verkkojen yhdentymisen myötä Telesten asiakkaiden ja sitä kautta myös Telesten kilpailukenttä kuitenkin on murroksessa seuraavan 5-10 vuoden aikana. Verkkoinfran markkinoilla voimakkaasti kasvava kiinalainen Huawei on jo laajentunut Eurooppaan palvelemaan kaapelioperaattoreita. Huawei käyttää kumppaninaan Telesteä, koska sillä itsellään ei ole kaikkia tarvittuja teknologioita. Nokia on Gainspeed-yritysoston kautta laajentunut palvelemaan kaapelioperaattoreita ja sen tavoitteena on nousta kaapeliverkoissa markkinan kolmanneksi suurimmaksi toimijaksi 2021 mennessä. Suurimpia toimijoita kaapelimarkkinalla ovat muun muassa Yhdysvaltalaiset Arris ja Cisco. Eurooppaan keskittynyt Teleste on kaapelioperaattoreissa Euroopan markkinajohtaja ja sen osuus Euroopan kaapeliverkkojen markkinalla on arviomme mukaan noin kolmannes. 

Telesten suurin tulevaisuuden kilpailu-uhka tulee siitä, että uudet toimijat kuten Nokia ja Huawei haluavat nyt laajentua kaapelioperaattoreiden markkinoille. Samalla kaapelioperaattoreiden konsolidoituminen tekee niistä vaativampia ja vahvempia ostajia. Telesten haastaminen ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Yhtiö saa selkeää kilpailuetua yhtiön kehittämistä teknologioista ja siitä, että kaapeliverkkojen laitteiden markkina Euroopassa on hyvin hajautunut ja standardoimaton. Telesten kaapelioperaattoreita palveleva laite- ja palveluliiketoiminta voisikin olla monelle kiinnostava palanen, mikäli verkkoinfran toimittajien konsolidoituminen jatkuu samaa vauhtia kuin viimeisen 15 vuoden aikana. Toisaalta ei ole poissuljettua, että Teleste itse kasvaisi yritysostoin kaapelimarkkinalla. Tilaajaverkkotuotteet ovat kuitenkin vain osa Telesteä. Jos Teleste jaettaisiin kahtia, jäisi yhtiölle jäljelle vahva ja kasvava videovalvontajärjestelmiä kehittävä liiketoiminta. 

Mikael Rautanen