Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Inderes Sijoituskoulu - Halpa vai kallis?

Blogi 30.12.2016 10:09 Sijoituskoulu

Sijoittamisessa puhutaan päivittäin halvoista ja kalliista osakkeista. Jotkut osakkeet ovat taas hinnoiteltuja ”neutraalisti”. Samaan aikaan kallis osake voi maksaa 10 euroa mutta halpa 100 euroa, mikä saattaa kuulostaa sijoitustaipaleen alkupäässä olevalle sijoittajalle hämmentävältä. Tässä kirjoituksessa avataan, mitä tosiasiassa alalla kallis ja halpa tarkoittavat. 

Osakkeen hinta ei kerro hinnoittelusta vielä mitään

Hämmentävä otsikko? Osakkeen hinta pörssissä kertoo yhtiön arvon sijoittajien sen hetkisen päättelyn mukaan. Muistettakoon, että osake edustaa osuutta oikeassa maailmassa toimivasta yrityksestä. Yrityksen koko markkina-arvo on sen kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden, eli osakekannan, määrä kertaa yhden osakkeen hinta. Jos osake maksaa 10 euroa ja osakkeita on 100, on yrityksen markkina-arvo 1000 euroa. Osakkeiden määrä voi periaatteessa olla mitä vain: jos niitä olisi tuhat, olisi osakkeen arvo yhden euron verran, yrityksen markkina-arvon pysyessä samana (1000 euroa). Täten osakkeen hinta itsessään ei kerro vielä mitään siitä, onko yritys kallis vai halpa, sillä yrityksen hinnoittelua tulee aina suhteuttaa sen kykyyn tehdä tulosta omistajilleen ja tulevaisuuden näkymiin. 

Osakkeen hinnoittelussa pitää katsoa eri mittareita

Osakkeita hinnoitellaan yleensä suhteessa niiden tulokseen, taseeseen sekä tulevaisuuden näkymiin. Osakkeen hinta on teoriassa yhtiön kaikkien tulevaisuuden kassavirtojen arvo diskontattuna (laskettuna) nykyarvoon. Yleisin käytetty mittari on osakkeen arvo suhteessa osakekohtaiseen tulokseen eli P (price) / E (earnings) –luku. P/E –luvusta olemme kirjoittaneet Sijoituskoulussa aiemmin. Lyhyesti nyrkkisääntönä voi sanoa, että korkea P/E –luku tarkoittaa, että osake on kalliimpi kuin matalan P/E:n osake. Jos yritys kasvattaa tulostaan nopeasti ja kestävällä tavalla, on korkeampi P/E oikeutettu eikä yritys siinä mielessä ole kallis. Joskus P/E –luku saattaa olla matala, mutta jos yhtiö on ajautumassa kriisiin saattaa osake olla silti kallis. Kirjoitamme tulevaisuudessa Sijoituskoulussa muistakin arvostusmittareista. 

Osake on halpa tai kallis aina johonkin tilanteeseen nähden

Osakkeet ovat siis kalliita tai halpoja aina johonkin tilanteeseen nähden tai suhteutettuna. Jos osake laskee tarpeeksi, ovat kaikki yhtiöt halpoja ja sama pätee toisin päin. Jonkin yhtiön X osake on kallis, koska yhtiön tulospotentiaalista maksetaan riskit huomioiden liikaa. Toisen yhtiön Y osake voi olla halpa, koska sijoittajat eivät huomioi yhtiön todellista tulospotentiaalia vaan hinnoittelevat osakkeen alankanttiin. 

Lopuksi vielä käytännön esimerkki. Bittiumin osake maksaa tällä hetkellä noin 5,6 euroa, mutta sillä käydään kauppaa 63x sen tämän vuoden ennustamamme tuloksen verran. Finanssiyhtiö Sammon osake maksaa taas yli 42 euroa, mutta vastaavasti P/E –luku tämän vuoden tulosennusteellamme on n. 15x eli neljänneksen siitä mitä Bittiumista maksetaan. Osakkeen noteerattu hinta pörssissä ei siis itsessään kerro mitään siitä, onko yhtiö kallis vai halpa sijoittajan näkökulmasta. 

Verneri Pulkkinen