Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Inderes Sijoituskoulu - Osingot

Blogi 21.12.2016 11:36 Sijoituskoulu

Osingot ovat sijoittajan ”palkka”. Pitkässä juoksussa merkittävä osa sijoittajien tuotoista on tullut osingoista. Osingot kertovat monesti myös terveestä yrityksestä jolla on varaa jakaa voittoa omistajilleen. Käymme tämän kertaisessa Sijoituskoulussa läpi perusasiat läpi osinkojen suhteen. 

Mitä osingot ovat?

Osinko on yleisin tapa jakaa yrityksen varoja omistajille. Kyseessä on voitonjaon yleisin muoto. Yritykset maksavat yleensä osan voitoistaan omistajille osinkoina ja pitävät osan varoista kassassaan, tai investoivat ne takaisin liiketoimintaan. Osingonjako ei kuitenkaan saa vaarantaa yrityksen maksuvalmiutta tai taloudellista tilaa. 

Kuinka osinko määräytyy?

Osingonjaosta päättää Suomessa yhtiökokous eli osakkeenomistajat yhtiöhallituksen esityksen pohjalta. Yleensä yrityksillä on tavoitteita osingonjaon suhteen, esimerkiksi jakaa 50 % tilikauden voitosta omistajille osinkona. Jotkut yritykset saattavat pitää panostuksia kasvuun tärkeämpinä, jolloin osinko jätetään tarkoituksella pieneksi tai sitä ei makseta lainkaan. Osinkoa saatetaan myös leikata tai jättää maksamatta kokonaan, mikäli taloudellinen tilanne on kireä. 

Kuka on oikeutettu osinkoon?

Osinkoon on oikeutettu yhtiön osakkeita omistava henkilö, joka on osakkeen omistajana osingon irtoamista edeltävänä päivänä, yleensä siis yhtiökokouspäivänä, sillä seuraavana päivänä osinko ns. irtoaa. Siitä kolme päivää eteenpäin on täsmäytyspäivä, sillä osakerekisterin päivittymiseen menee kolme päivää. Tärkeintä on siis ostaa irtoamispäivää edellisenä päivänä osaketta, mikäli haluaa osingon arvo-osuustilille. Itse osingonmaksupäivä seuraa yleensä reilu viikkoa kokouksen jälkeen jolloin rahat näkyvät tilillä. Käytännössä pitkäjänteisen omistajan ei tarvitse päätä vaivata liikaa irtoamispäivällä, sillä osingot tulevat automaattisesti valmiiksi verotettuina tilille. 

Milloin osingot maksetaan?

Suomessa osingot maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa, yleensä keväisin. Muutamia poikkeuksia on, jotka maksavat osingot kaksi tai neljä kertaa vuodessa. Esimerkiksi Telia jakaa osinkoa kaksi kertaa ja Citycon neljä kertaa vuosittain. Yhdysvalloissa osingot maksetaan yleensä neljä kertaa vuodessa. 

Osinkoyhtiöprofiileja.

Eri yritykset maksavat eri tyylillä ja strategialla osinkoja. Esimerkiksi osingon kasvuun tähtäävät yritykset, kuten esimerkiksi Sampo, pyrkivät kasvattamaan joka vuosi osinkoa tasaisesti. Jotkut yritykset saattavat pitää osingonjakosuhdetta, eli osingon suhdetta voittoon, matalalla jotta huonompana vuotena osinkoa ei tarvitsisi leikata. Suomessa monilla yrityksillä on tapana jakaa suurehkoa osinkoa hyvinä vuosina ja leikata osinkoa vastaavasti heikomman kauden aikana. Sijoittaja voi eri yhtiöiden väliltä valita, haluaako aluksi matalia mutta todennäköisesti nopeammin kasvavia osinkoja tai sitten suurta alkutuottoa, jolloin taas todennäköisesti osinkojen kasvu jää tulevaisuudessa vaatimattomammaksi. 

Inderesi.fi sivulla näet helposti yhtiöiden osinkotuottoprosentit ja ennusteet osakevertailusta. Mene osoitteeseen https://www.inderes.fi/osakevertailu ja paina "arvostuskertoimet". Siellä löydät "Osinkotuotto-%". 

Verneri Pulkkinen