Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sijoittajien joukkoälyssä on voimaa: top 10 -listalle sijoittajien näkemysten perusteella maaliskuun 2019 alussa valikoituneet yhtiöt tuottivat maalis-marraskuussa 37 prosenttia, mikä päihitti tarkastelujaksolla selvästi OMXHCAPGI-yleisindeksin (+6 %).

Inderes.fi-alustalla on pystynyt vuoden alusta alkaen antamaan pörssiyhtiöille palautetta niiden sijoittajatarinan kiinnostavuudesta sekä näkemään muiden sijoittajien mielipiteitä yhtiöistä. Sijoittajasentimenttikartoituksessa arvioidaan pörssiyhtiön suoriutumista viidellä osa-alueella, jotka ovat johdon luotettavuus, strategian selkeys ja uskottavuus, kilpailuetujen vahvuus, lähivuosien tulosnäkymät ja pitkän aikavälin houkuttelevuus. Näiden osa-alueiden keskiarvosta muodostuu yhtiön yleisarvosana.

”Marraskuuhun mennessä yksittäisiä vastauksia oli kertynyt reilu 130 000, mikä on huima määrä mielipiteitä ja samalla rohkaiseva osoitus siitä, että tämä palvelu kiinnostaa sijoittajia. Toisaalta hurjat vastaajamäärät ovat myös hyödyllisten tulosten elinehto”, valottaa Inderesin datapalveluista vastaava Markus Hav.

Sijoittajien joukkoäly toimi kuluvan vuoden aikana

”Joukkoäly näyttää toimivan ihan käytännössä. Jos olisit sijoittanut palveluamme käyttävien sijoittajien valitsemiin top 10 -pörssiyhtiöihin 1.3.2019, olisit saanut marraskuun 2019 puoliväliin mennessä tuottoa osakkeen hintakehitys ja osingonjako huomioiden jopa 37 prosenttia. Kärki painottui pääasiassa laadukkaisiin tuloskasvuyhtiöhiin, joiden osakkeet ovat menestyneet etenkin nykyisessä markkinatilanteessa”, sanoo Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Sijoittajien suosikit top 10 -lista 1.3.2019:

1. Revenio Group
2. Remedy
3. Talenom
4. eQ
5. Neste
6. Qt
7. Hoivatilat
8. Harvia
9. Nokia
10. Sampo

Marraskuussa suosikit ovat Revenio, Hoivatilat ja Qt Group

Yleisarvosanaltaan parhaaksi yhtiöksi sijoittajat arvioivat marraskuussa 2019 Revenio Groupin. Kakkostilalla on Hoivatilat ja kolmantena Qt Group.

”Kaikki kolme yhtiötä ovat tunnettuja hyvästä liiketoiminnan kehityksestä ja sen johdonmukaisesta viestinnästä. Näissä yhtiöissä yhdistyvät mielenkiintoinen tarina ja sitä todeksi elävät numerot. On myös kiinnostavaa huomata, että kaikki kärkiyhtiöt ovat kooltaan melko pieniä ja saavat näin ollen huomattavasti vähemmän huomiota mediassa isoihin yhtiöihin verrattuna ja ovat siten ehkä hieman tuntemattomampia suurelle yleisölle”, sanoo Mikael Rautanen.

Sijoittajien suosikit top 10 -lista 18.11.2019:

1. Revenio Group
2. Hoivatilat
3. Qt Group
4. Talenom
5. Harvia
6. Capman
7. Admicom
8. eQ
9. Nixu
10. Neste

Luotettavin johto löytyy sijoittajien mielestä Qt Groupilta, kakkos- ja kolmossijat menivät Capmanille ja Marimekolle. Selkein ja uskottavin strategia on sijoittajien mielestä Reveniolla, Hoivatiloilla ja Harvialla. Kilpailuetujen osalta kolmen kärjen muodostavat Qt Group, Admicom ja Revenio.

”Sijoittajaviestintä on odotusten hallintaa. Johdon luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat pitkälti ihan samat lainalaisuudet, kuin elämässä ja ihmissuhteissa ylipäänsä: kerrotaan selkeästi, mitä ollaan tekemässä, tehdään sitä, mitä sanotaan, ollaan avoimia ja myönnetään virheet, jos ja kun sellaisia sattuu. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei ole sitä aina käytännössä”, toteaa Inderesin sijoittajaviestinnän palveluista vastaava Minna Avellan. ”Sijoittajatarina muodostaa pohjan hyvälle ja johdonmukaiselle sijoittajaviestinnälle. Sijoittajat haluavat ymmärtää, miten yritys erottautuu kilpailijoistaan, ja onko sillä oikeasti sellaisia etuja, vaikkapa teknologiaa, jotka muodostavat vallihaudan liiketoiminnan ympärille ja estävät kilpailijoiden tulon markkinoille. Ja mitä yritys aikoo tehdä, jotta olisi ykkönen asiakkaalleen. Näitä strategisia asioita kannattaa pitää esillä eli yksittäisetkin toimenpiteet olisi hyvä sitoa viestinnässä osaksi isompaa kokonaisuutta.”

Pörssiyhtiöitä voi arvioida jatkuvasti osoitteessa inderes.fi. Sijoittajasentimentin top 10 -yhtiöt osa-alueittain löytyvät täältä.

Lisätietoja:

Minna Avellan, liiketoimintajohtaja, IR Insights, 040 533 7932, [email protected]

Mikael Rautanen, toimitusjohtaja, 050 346 0321, [email protected]

 

Inderes on riippumaton finanssitietoyhtiö, joka tuottaa palkittua osakeanalyysiä ja sijoittajaviestinnän palveluja sekä tarjoaa avoimen inderes.fi-alustan yli 50 000 sijoittajasta ja 120 pörssiyhtiöstä koostuvalle yhteisölle. Inderesin liiketoiminta muodostuu kolmesta vahvasta osaamisalueesta: Analysis & IR Insights, Technology & Community sekä Streaming & Creative Productions, jota tuottaa tytäryhtiö Flik. Inderesin tavoitteena on tasa-arvoistaa tietoa sekä helpottaa kaikkien yksilöiden ja yritysten toimintaa finanssimarkkinoilla. 

Minna Avellan