Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Onko Admicomin suunnitelmista kansainvälistymisen suhteen tarkennuksia? Onko yritys tutkinut laajentumista esimerkiksi Ruotsiin: miten suuri investointi tuotteen lokalisointi olisi, mikä kilpailu- tai markkinatilanne siellä on, mikä voisi olla aikataulu laajenemiselle tai sen laajamittaiselle selvittämiselle? Miten realistisena pidätte että Admicom saisi merkittävää kasvua ulkomailta lyhyellä tai keskipitkällä aikahorisontilla?

Inderesin kommentti 

Kiitos kysymyksestäsi,

Admicomin tuote on räätälöity ja lokalisoitu pitkälti Suomen markkinoiden tarpeita silmällä pitäen. Käsityksemme mukaan laajentuminen kansainvälisesti voisi vaatia merkittäviä investointeja tuotteen lokalisointiin. Sama haaste koskee jossain määrin myös Suomen sisällä uusille toimialoille laajentumista, sillä eri toimialoilla vaaditaan tyypillisesti hieman erilaisia toiminnallisuuksia. Yhtiö hallitsee tätä kasvupotentiaaliin liittyvää haastetta kartoittamalla ja tutkimalla jatkuvasti uusia ydinohjelmiston kanssa synergisiä toimialoja.

Kansainvälistymisestä tarkemmin Admicomin laajassa raportissa (12.2.2018). https://www.inderes.fi/seurannan-aloitus-saas-trendin-edellakavija

Admicomin H1'2018 tuloshaastattelu katsottavissa InderesTV:ssä. Haastattelussa toimitusjohtaja Antti Seppä kommentoi kilpailukenttää kohdassa 04:01. https://www.inderes.fi/videot/admicom-h118-tuloshaastattelu