Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspocomp/Incap

Inderes Q&A 28.08.2018 17:22 AspocompIncap

Aspocompilla ja Incapilla on molemmilla samoja nimiä omistajalistassa. Lisäksi molemmat yhtiöt ovat sangen pieniä markkina-arvoltaan. Millaisia kustannussäästöjä voitaisiin saada yhdistämällä nämä kaksi yhtiötä?

Inderesin kommentti 

Teoriassa yhdistymisellä saataisiin mahdollisista säästettyä tietyissä hallinnollisissa kustannuksissa. Aspocompin hallinnolliset kulut ovat kuitenkin erittäin pienet, ja käsityksemme mukaan tilanne on sama myös Incapilla. Incap ei ole seurannassamme, joten tietomme yhtiöstä ovat varsin pintapuolisia. Merkittäviä synergioita (hankinta, myynti, osaaminen jne.) en ainakaan nopeasti keksi, koska yhtiöiden liiketoimintamallit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Se, että yhtiöillä on samoja omistajia tai esimerkiksi samoja asiakkaita, ei ole riittävä syy yhtiöiden yhdistämiseen.

Terveisin,

Juha