Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

UPM:n visiona on satsata biopolttoaineisiin mm. Kotkan investoinnilla. Onko UPM tulossa samalle apajalle Nesteen kanssa?

Inderesin kommentti 

Hei,

Kotkaan mahdollisesti rakennettava biojalostamo tekisi kehittyneitä liikennepolttoaineita, joten kapasiteetti tulisi suurelta osin samalle houkuttelevalle lopputuotteen kasvumarkkinalle, jossa mm. Nesteen Uusiutuvat tuotteet ja UPM:n Lappeenrannan biojalostamo jo operoivat. UPM:n Kotkaan kaavailema jalostamo on kuitenkin raaka-ainepohjaltaan ja teknologialta hyvin erilainen sekä kapasiteetiltaan jonkun verran pienempi kuin Nesteen jalostamot, vaikka lopputuote olisikin käytännössä samanlainen. Siten myös hankkeen taloudellinen logiikka voi erota etenkin Nesteestä. Sitovaa investointipäätöstä UPM ei hankkeesta ole myöskään vielä tehnyt ja päätöksenteon aika lienee vuosina 2021-2022. Laitoksen rakentaminen vienee muutaman vuoden, kuten myös ylösajo täyteen kapasiteettiinsa sekä tuloskuntoon. Näin ollen tuloskontribuutiota UPM:lle lienee Kotkasta tulossa parhaassakin tapauksessa vasta kuluvan vuosikymmenen jälkimmäisen puoliskon aikana.

Antti V.