Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Hei,

Olettekin jo aikaisemmin kommentoineet bruttoinvestointeja DCF:ssä Q&A osiossa, mutta minulle on edelleen hieman epäselvää, että miten te bruttoinvestoinnit oikeastaan laskette.

Olisiko mahdollista saada asiasta pari esimerkkiä? Esim. miten olette päätyneet Rovion v. 2021 -64.1 lukuun, TietoEvryn v. 2021 -110.5 lukuun tai Lassila & Tikanojan v. 2021 -87.7 lukuun. Jos avaisin kyseisten yhtiöiden v.2021 tilinpäätökset, kuinka pääsisin kyseisiin lukuihin?

Suuret kiitokset vastauksesta!

Inderesin kommentti 


Rovio

Rovion kohdalla vuoden 2021-lukua sekoittaa Ruby Games -yritysosto ja sen tuomat muutokset taseeseen. Käytännössä mallissamme tuo luku syntyy, kun summaa yhteen alla olevien taserivien muutokset (pois lukien laskennalliset verosaamiset) sekä vuoden 2021 poistot.


Tuo bruttoinvestointiluku ei kuitenkaan kuvaa oikeaa todellisuutta kassavirtamielessä, sillä taseen toiselle puolelle syntyi samaan aikaan ehdollista lisäkauppahintavelkaa Ruby Gamesista, kun viime vuonna kauppahinnasta maksettiin vasta osa. Tämä näkyy DCF-laskelmassa rivillä ”korottomien pitkäaikaisten velkojen lisäys” (+40,6 MEUR). Myöskään esimerkiksi muutokset tuolla sijoitukset-rivillä eivät ole täysin kassavirtavaikutteisia. Tilinpäätöksen yhteydessä, kun näitä vuoden lopun taselukuja malleihin syötetään, niin luonnollisesti enää siinä kohtaa näillä edellisen vuoden bruttoinvestoinneilla yms. ei ole vaikutusta DCF-laskelman antamaan arvoon.

IFRS16 sekoittaa myös omalta osaltaan tuota bruttoinvestointi-riviä, kun aineellisiin hyödykkeisiin pitää olettaa vuokrasopimuksista ”investointeja”. Kassavirtamielessä nämä kuitenkin netottuvat poistojen puolella, joten kyseessä vain tekninen asia. Tämä sekoittaa kuitenkin osaltaan kassavirtalaskelman rivien vertailua suoraan yhtiöiden omiin laskelmiin.

- Atte

Lassila & Tikanoja

Tuo logiikka investointiluvun muodostumisesta pätee toki myös L&T:hen. Aten kappaletta IFRS 16 suhteen täydentäisin sen verran että vuokrasopimus"investoinnit" näkyvät tyypillisesti firmojen kassavirtalaskelmassa vasta rahoituksen kassavirrassa (sen lisäksi että niillä on poistoissa "vastapari").

Varsinainen vastaus L&T osalta: L&T:n 2021 tilinpäätöksessä näkyy investointeina (yritysostot mukaanlukien) 63,9 MEUR ja vuokrasopimusvelkojen lyhennyksenä 18 MEUR. Nämä kun laskee yhteen, ollaan 82 MEUR tasolla eli samassa suurusluokassa kuin meidän näyttämä 88 MEUR. Loppuerotus syntyy esim. valuuttakurssimuutoksista, ylös/alaskirjauksista tai myyntivoitoista noissa taulukon tase-erissä, jotka meillä näkyy investointirivillä, vaikkei niillä välttämättä kassavirtavaikutusta olekaan. Näihin yksityiskohtiin ei pääse yleensä tilinpäätöksessä käsiksi, joten emme pysty L&T:n osalta ihan tarkkaan sanomaan, mistä erot syntyvät.

- Rauli