Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

DCF ja inflaatio

Inderes Q&A 01.10.2021 14:25

Tere, Onko teidän DCF-mallissa otettu huomioon tulevien vuosien inflaatio-odotukset? Jos inflaatio nousee, niin sijoittajien tuotto-odotukset nousee, ja näin discount rate pitäisi olla korkeampi, joka sitten laskee osakkeiden nykyarvoa? Mietin tässä että kuinka iso faktori tämä on arvostuslaskelmissa? Ja jos tosiaan näin on, niin onko nykyisillä inflaatiospekulaatioilla mitään vaikutuksia teidän toimintaan? Kiitos!

Inderesin kommentti 

Moi,

Inderesin analyytikoista kukin vastaa itse seuraamistaan yhtiöistä, eikä näkemystä ohjaa yhteinen makronäkemys. Pikemminkin makronäkemyksemme muodostuu yhtiönäkemyksistä kokonaisuutena. DCF-mallissa ennustaessamme tulevaisuuden kassavirtoja otamme huomioon useita yhtiö- ja markkinakohtaisia tekijöitä. Inflaatio luonnollisesti on osa tätä kokonaisuutta, mutta se ei ole ratkaisevassa roolissa ennustaessamme yhtiökohtaisia kassavirtoja. Inflaatio voi myös näkyä diskonttokorossa, kuten mainitsit. Normaalissa rahapolitiikkaympäristössä inflaation noustessa nousee usein myös korkotaso. Tällöin korkotason nousu voi näkyä käyttämässämme ”riskittömässä korossa”, jota käytetään osana oman pääoman kustannuksen laskemisessa.
Noin vuosi sitten laskimme DCF-mallien riskitöntä korkoa heijastelemaan laskeneita korkonäkymiä. Katso video aiheesta täältä https://www.inderes.fi/fi/videot/miksi-laskemme-riskitonta-korkoa-dcf-ma...

Vastaavasti korkean inflaation ympäristössä riskittömän koron nosto nykytasolta voisi olla mahdollista. Korkotason nousu voi vaikuttaa yhtiön diskonttokorkoon myös yhtiön taserakenteen kautta. Pääoman keskimääräinen kustannus (WACC), jolla kassavirrat diskontataan, on painotettu keskiarvo yhtiön oman pääoman ja vieraan pääoman kustannuksesta. Siten, jos yhtiöllä on velkaa taseessaan ja korkotaso nousee nostaa tämä myös diskonttokorkoa vieraan pääoman kustannuksen noustessa.

Terveisin,

Roni