Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fellow Financen H1 tuloksesta poimittua: "Sijoittaja-asiakkuuksien osalta odotamme loppuvuoden aikana positiivisia tuloksia etenkin instituutiosijoittajien segmentissä." Millainen merkitys mahdollisella instituutiosijoittajien mukaantulolla on Fellow Financen näkymiin?

Inderesin kommentti 


Fellow Financen tulevien vuosien kasvun kannalta on keskeistä institutionaalisten sijoittajien saaminen alustalle. Insituutiosijoittajat vertaavat vertaislainojen tuottoja korkosijoituksiin ja siten noin 4-5 %:n tuotto-odotus voi olla heille riittävä. Instituutiorahojen virratessa alustalle lähtisivät Fellow Financen tarjoamien matalariskisempien lainojen (esim. Suomen 5* kuluttajalainat) korkotasot todennäköisesti painumaan alaspäin. Tämä mahdollistaisi kilpailukykyisemmät lainat ja sitä kautta suuremmat volyymit.

Terveisin,

Atte