Hei, EQ-laajaraportti oli hyvä, kiitos siitä. Yhtiön strategiaa kehuttiin. Mihin geneeriseen strategiaryhmään EQ:n strategia menee?: Kysymys 1) kuinka pysyvinä kilpailuetuna voidaan nähdä EQ:n keskittyminen private equity- ja kiinteistösijoitussegmentteihin? Mikä tekee EQ:sta niin hyvän tässä segmentissä ja voiko joku iso toimija haastaa 1-2 vuoden aikajänteellä EQ:n tässä segmentissä, niin että EQ:lla ei olisi saatavilla yhtä paljon sijoituskohteita houkuttelevalla hinnalla kuin ennen ja segmentin tuotto-odotus laskisi keskiarvollisesti (joko volyymin tai tuoton laskun kautta). Onko EQ:n tuotteet näissä segmenteissä differentoituneita vai onko EQ "vain" fokusoitunut segmentteihin? Kysymys 2) Mistä EQ:n kustannustehokkuus kumpuaa? Laajan raportin sivulla 10 kulurakenteen kerrotaan joustavan (vain) bonusten osalta alaspäin. Sivulla 15 kulurakenne suhteutetaan liikevaihtoon ja EBIT:iin ja osoitetaan kustannustehokkuus suhteessa verrokkeihin. Onko kustannustehokkuus suhteessa muihin edelleen olemassa, jos EQ:n kuluista pyyhitään bonukset ja vastaavasti oikaistaan karkeasti EBITtiä niin, että bonusten menetykselle olisi teoreettiset edellytykset? Onko tämä "kustannustehokkuus" suhteessa muihin vielä sellainen kilpailuetu, joka kestää jos kilpailu private equity ja kiinteistösijoitussegmenteissä kiristyy vai nojaako EQ:n kilpailukyky erinomaisuuteen private equity ja kiinteistösijoitussegmenteissä?

Inderesin kommentti 

Moi,

Ohessa nippu vastauksia, toivottavasti sain vastattua kaikkiin kysymyksiin:

1a) eQ:n vahvuus tässä segmentissä on tuotteiden erinomainen track-record sekä tiimien avainhenkilöt. Uusien tuotteiden myynti ilman track-recordia ja tunnettuja avainhenkilöitä on hankalaa (koskee sekä retail-puolta että instituutiota). Onko tämä kilpailuetu kestävä? Lyhyellä tähtäimellä kyllä, pidemmällä tähtäimellä ei. Kyseessä ei missään nimessä ole esim. patentteihin tai brändiin verrattava vallihauta.

1b) eQ on ennen kaikkea fokusoitunut näihin segmentteihin. Kiinteistörahastoissa kilpailijoilla on hyvin vastaavanlaisia rahastoja saatavilla (mm. Evli, UB, Titanium ja OP), mutta eQ:n etuna on poikkeuksellisen hyvä track-record. Private Equityssä eQ differoituu keskeisistä kilpailijoistaan selvästi, sillä Suomen instituutiovarainhoitajista oikeastaan Mandatum on ollut ainoa, jolla on tähän asti ollut kunnollista private equity tarjontaa (Taalerilla myös paljon PE-tuotteita, mutta näiden fokus hyvin erilainen). Evli tulee tälle tontille yhä selvemmin Kelonia AB:n oston jälkeen ja uskon, että etenkin Evli tulee yhä selvemmin haastamaan eQ:ta täällä. Kuitenkin rakenteellisesti nouseva kiinnostus PE-omaisuusluokkaa kohden yhdessä edelleen varsin rajallisen tarjonnan sekä eQ:n vahvan track-recordin kanssa pitävät huolen, että eQ:n näkymä PE:ssä tulee säilymään erinomaisena. Niin pitkään, kun pystyt luomaan tuotteita, jotka tuottavat asiakkaille arvoa, ovat palkkiotasosi turvattu.

2a) eQ:n kustannustehokkuuden taustalla ovat mielestäni ainakin seuraavat tekijät: A) aikanaan tehty strateginen valinta jättäytyä pois välityksestä sekä pankkitoiminnasta, B) yrityskulttuuri joka kannustaa kulutehokkuuteen (näkyy myös bonusmallissa), C) suhteellisen kapea tuotetarjonta ja korkea tuotekohtainen kannattavuus, D) korkea asiakaskohtainen kannattavuus, E) tiukka fokus omaan ydintoimintaan, ei olla lähdetty syleilemään koko maailmaa digitalisaation siivellä tai ylläpidetä tehottomia rakenteita ideologisista syistä. eQ on finanssiyhtiöistä oikeastaan ainoa, joka ei ole jatkuvasti valitellut digitalisaatioon tai regulaatioon liittyvää kulurasitusta.

2b) eQ:n bonusohjelman menee karkeasti niin, että noin 30% Varainhoidon tuloksesta menee sen työntekijöille ja 70% osakkeenomistajille. Bonuksia ei näin ollen voi täysin oikaista pois (vaatisi mallin muutoksen tai tuloksen romahduksen 2013 tasolle tjsp.).

2c) Kustannustehokkuus on mielestäni rakenteellista ja vaikea nähdä, että eQ: menettäisi tämän edun, niin kauan kun nykyjohto on puikoissa.

2d) Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että eQ:n kilpailuetu nojaa erinomaisuuteen Kiinteistö ja PE-tuotteissa. Kiinteistö ja PE-tuotteet ovat tuottaneet läpi historiansa erittäin hyvin ja tuotot on saatu järkevällä riskillä. Myös perinteisessä varainhoidossa yhtiö on viimevuosina pärjännyt hyvin (rahastoista selvä enemmistö voittanut indeksin pidemmällä aikavälillä), joka tukee erinomaisiin tuotteisiin nojaavaa tarinaa. Ylipäänsä yhtiön päätöksentekoa ohjaa käsitykseni mukaan varsin vahvasti asiakkaiden saamat tuotot. Tuotteiden on pakko performoida. Toki yhtiön asiakaspalvelu sekä esim. raportointi ovat myös erinomaisia, mutta näiden merkitys kyllä vähenee, jos tuotteet menestyvät huonosti.

Lisäksi, käsittelin aika montaa näistäkin teemoista oheisella videolla: https://www.inderes.fi/fi/videot/eq-sijoituskohteena-sektorinsa-parhaimmistoa , kannattaa katsoa!

-Sauli