Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Finnair valmiina uuteen nousuun?

Inderes Q&A 12.04.2021 12:01 Finnair

Onko Finnair valmiimpi uuteen nousuun, kuin sen kilpalijat? Sillä on omat simulaattorit, joten uudelleenkoulutus on helpompiaa. Finnairin kassakin on kohtalaisen hyvässä kunnossa, toisin kuin joillakin kilpailijoilla. Onko Finnairille hyötyä siitä, että se on valtioyhtiö? Kevään ja kesän aikana lentoliikenne vähitellen palautuu hyvälle tasolle, eiköhän kurssikin tykkää.

(Kirjoitusasua muokattu ja paranneltu ylläpidon toimesta)

 

Inderesin kommentti 

Moi,

En ole simulaattoripuoleen erityisen tarkasti perehtynyt, mutta uskoisin, että omaa simulaattorikapasiteettia löytyy myös Finnairin relevanteilta kilpailijoilta sekä markkinoilta. Muutenkin arvioisin, että matkustamisen toipumisen pullonkaulat ovat edelleen kysyntäpuolella (ml. matkustusrajoitukset ja niiden poistamisen aikataulut) eikä lentoyhtiöiden kyvyssä nostaa tarjontaa. Lentoyhtiöthän ovat voineet jo vuoden päivät käytännössä valmistautua kysynnän toipumiseen. Myöskään esimerkiksi USA:sta, jossa kysyntä on alkanut jo toipua nopeammin edenneiden rokotusten ansiosta, ei ole raportoitu, että lentoyhtiöllä olisi ollut merkittäviä vaikeuksia tai hidasteita paluukoulutusten hoitamisessa.

Finnairin liiketoimintarakenteessa isossa roolissa olivat vuonna etenkin Euroopan ja Aasian maiden välinen liikenne ja myös liikematkustajille lienee kohtuullisen merkittävä rooli etenkin tuloksen muodostumisen kannalta (asiakaskohtainen kannattavuus on korkeampien hintojen takia liikematkustuksessa luultavasti selvästi vapaa-ajan matkustusta korkeampi). Toimialalla on myös varsin selkeä konsensus, että kaukoreittien ja liikematkailun odotetaan toipuvan vapaa-ajan matkustusta ja lyhyitä reittejä (ts. alueelliset ja mannerten sisäiset) hitaammin. Tätä taustaa vasten en usko, että Finnair tai muut verkkolentoyhtiöt ovat nopeimpia kriisistä toipujia vaan mielestäni toipumisen vauhdin suhteen parhaissa asemissa ovat vahvat halpalentoyhtiöt (turistien osuus suuri) ja isot kotimarkkinat (USA, Kiina) omaavat yhtiöt.

Finnairilla on vahva kassa, mutta myös yhtiön relevanttien kilpailijoiden likviditeetti Norwegiania lukuun ottamatta on pääsääntöisesti sillä tasolla, että operaatioiden ylösajo onnistuu. Näin ollen en näe kassan tuovan oleellista etua liiketoiminnan ylösajamisen osalta Finnairille. Sijoittajien pitää mielestäni huomioida myös, että Finnairin sinänsä välttämätön ja hyvin onnistunut likviditeetin vahvistaminen on nostanut yhtiön nettovelkaa ja kasvattanut osakemäärää (tilanne on toki sama kilpailijoilla). Vahvasta pääomistajasta eli Suomen valtiosta on ollut Finnairille mielestäni hyötyä tässä kriisissä, sillä valtion tuen turvin yhtiön pääomitus ja kohtuuhintaisen velkarahoituksen nostaminen on todennäköisesti helpottunut. Lisäksi Finnair saanee valtiolta vielä markkinahintaa halvempaa hybridilainaa tänä vuonna, mikä pienentää lyhyellä tähtäimellä toisen osakeannin riskiä merkittävästi, vaikka alkuperäisiä odotuksia pidemmäksi jo venynyt koronakriisi pitkittyisi edelleen. Sijoittajien tuottoja tai edes sijoitettua pääomaa mikään omistusrakenne tai pääomistaja ei mielestäni kuitenkaan takaa ja toisen tyyppisissä tilanteissa valtio-omistus voidaan nähdä varsin erilaisesta kulmasta. Siten olisin varovainen ekstrapoloimaan hyötyä omistusrakenteesta pitkälle tulevaisuuteen.

Finnairin markkina-arvo on tätä kirjoittaessa hieman alle 1,1 miljardia euroa, mikä ylittää vuoden 2019 lopun tason yli 40 %:lla. Yhtiön velat huomioiva yritysarvo (EV) hipoo jo vuoden 2017 lopun historiallisen korkeaa tasoa (IFRS16-muutoksilla oikaistuna) Mielestäni osakkeeseen on hinnoiteltu toipumista varsin aggressiivisesti. Oman näkemykseni mukaan osakkeen nykyhinnan perusteleminen vaatii liiketoiminnan nopean toipumisen lisäksi jo historiallisen kovalle tulostasolle yltämistä, kun huomioidaan, että lentosektori oli jo ennen kriisiä varsin matalilla kertoimilla arvostettu toimiala. Vaikka periaatteessa en epäilekään Finnairin kriisin jälkeistä kilpailukykyä, näen osakkeen tuotto/riski-profiilin heikkona, kun huomioidaan toipumisen käynnistymisen aikatauluun ja kulmakertoimeen liittyvä epävarmuus, toistaiseksi Finnairin vielä selvästi negatiivinen kassavirta (kasvattaa nettovelkaa, joka pitää maksaa myöhemmin pois), toimialan perinteisesti hyvin haastava kilpailudynamiikka ja matalat katteet sekä osakkeen arvostus. Markkinoilla on toki päinvastaisia näkemyksiä: edellisen kerran, kun asian tarkastin, niin Finnairilla oli meidän lisäksi yksi toinen negatiivinen suositus, kaksi neutraalia suositusta (pidä) ja kaksi positiivista suositusta. Muiden analyytikoiden näkemyksien perusteisiin en tietenkään pysty ottamaan kantaa.

t: Antti