Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Glaston ja arvostus (verrokit)

Inderes Q&A 19.02.2019 12:33 Glaston

Moikka! Ennakossa (Q4) sivuat(te) loppukohdilla arvostusta. Kommentoitte myös ihailtavasti tulevaa (pro forma) ja yrityskaupan arvonluontia. Kysymykseni kuitenkin liittyy yhtiön verrokkeihin ja näin yhtiön kategoriointiin. Karkeasti ottaen, voidaanko Glaston arvostaa suoranaisesti verrokkeihin nähden tulevaisuudessa kehittyvien teknologioiden (älylasi) takia? Onko verrokeilla samaa arvostuksissa sisällä siis vai ei? Annatte ison painoarvon älylasille, mutta silti ymmärsin että tämä on jonkin verran ristiriidassa em kanssa jos verrokkien oletus-tuotepaletti on eri lähitulevaisuudessa. Yhtiö myös itse on lanseeranut itsensä jo nyt älylasin myötä (toteutumaton, vielä) teknologiafirmaksi kuin konepajaksi.

Inderesin kommentti 

Hei,

kiitoksia kysymyksestä. Emme ole arvottaneet Glastonin älylasiliiketoimintaa erikseen, sillä Glastonin kannalta kyse on ennen kaikkea kymmenen vuoden yksinoikeudesta valmistaa yhteistyössä Heliotropen kanssa kehitettyyn teknologiaan pohjautuvia älylasin valmistuslinjoja. Olemme käsitelleet markkinaa ja Heliotropen sekä Glastonin asemaa tarkemmin joulukuisessa päivityksessämme. Emme pidä tässä vaiheessa mahdollisena Glastonin älylasiliiketoiminnan irrottamista erilleen muusta liiketoiminnasta.

Glastonin verrokkiryhmä koostuu toistaiseksi konepajoista, sillä kysynnän ajurit käyttäytyvät niissä samantyyppisesti (asiakkaiden kapasiteetin käyttöaste ja riittävyys, korvauskysyntä jne). Lasinvalmistajat eivät mielestämme sovi suoraan verrokkiyhtiöiksi, sillä niissä kyse on suurelta osin volyymistä ja tehokkaimmasta tavasta tuottaa bulkkia sekä toisaalta partneroitumisesta asiakkaiden kanssa. Älylasinvalmistajista Heliotropen keskeiset verrokit taas eivät ole listattuja. Näistä View sai viime syksynä 1,1 miljardin dollarin pääomapanoksen eräältä pääomarahastolta, mutta kohteen arvostus ei ole tiedossa (korkea se kuitenkin oli). Kinestral Technologies on niin ikään pääomasijoittajien hallinnassa ja Saint-Gobain taas osti SageGlassin jo vuonna 2012. Joka tapauksessa suhtaudumme ennusteissamme luottavaisesti Heliotropen teknologian kaupallistamiseen. Isot lasinvalmistajat ovat osoittaneet teknologiaa kohtaan paljon kiinnostusta ja ensimmäisen älylasilinjan asiakas on tiedossa. Ennen Bystronic-kauppaa totesimme älylasiliiketoiminnan vastaavan noin 70 %:sta konsernin ennakoitua tulosparannusta 2019-2021. Älylasilinjojen valmistuksen yksinoikeuden lisäksi Glaston voi tehdä rahaa myös omalla 5-10 %:n osuudellaan Heliotropesta (tarkempaa osuutta ei ole julkistettu).

Myönnämme, että tällä hetkellä Glastonin verrokkiryhmä koostuu ennemminkin "paremman puutteessa" -yhtiöistä kuin hyvistä suorista verrokeista. Nykyisten verrokkien tulevaan tuotepalettiin ja sen rooliin arvostuksessa ei tässä ole mahdollista ottaa kantaa. Katsomme mahdollisesti tarkemmin verrokkiryhmää kunhan Bystronic-kauppa on saatu vietyä maaliin ja yhtiö konsolidoitua Glastonin numeroihin ja ennusteisiimme.

Terv. Eki