Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Hei!

Opettelen tässä lukemaan yhtiöiden vuosikertomuksia ja Huhtamäen kertomuksessa vuoden 2022 osakekohtainen tulos on ilmoitettu olevan 2,65€/osake. Teillä on oikaistu tulos 2,49€, niin mitä tästä tuloksesta on oikaistu? Aikaisemmilta vuosilta oikaisu näyttää lisänneen tulosta.

Inderesin kommentti 


Hei!

Olemme oikaiseet Huhtamäen tuloksesta kertaluonteiset tuotot ja kulut (ml. esim. myyntivoitot ja tappiot, alaskirjaukset, uudelleenjärjestelykulut jne.) sekä yritysostoihin liittyvät ei-kassavaikutteiset PPA-poistot.

Oikaisun suunta riippuu puhtaasti siitä, ovatko nämä erät nettona positiivisia vai negatiivia. Tämä riippuu etenkin kertaluonteisista kuluista, sillä aina negatiiviset PPA-poistot ovat Huhtamäellä pienet. Vuonna 2022 Huhtamäen kertaluonteiset erät nousivat plussalle liittyen etenkin myyntivoittoon, jonka yhtiö kirjasi Venäjän liiketoimintojen myynnistä. Viime vuosina erät ovat olleet voittopuoleisesti lievästi nettonegatiivisia lähinnä pienehköjen uudelleenjärjestelykulujen takia.


- Antti V.