Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ilkka-Yhtymän kassa

Inderes Q&A 22.12.2020 8:58 Ilkka-Yhtyma

Paljonko Ilkka-Yhtymällä on tällä hetkellä kassassa rahaa? Selventäisitkö mitä käytännössä tarkoittavat tärkeimmät taseen varojen rivit, ja mistä niiden muutokset johtuvat? Esimerkiksi nämä kohdat Q3-raportista: "Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 32882 tuhatta euroa" "Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden lopussa 29537 tuhatta euroa"

Inderesin kommentti 

Terve!

Viimeisimmän raportin mukaan yhtiöllä oli Q3'20:n lopussa kassassa noin 13 MEUR rahaa, mikä antanee hyvän kuvan myös tämänhetkisestä tilanteesta. Yhtiöllä on myös merkittävä määrä lyhytaikaisia varoja sijoitettuna korkopapereihin, jotka ovat kuitenkin muutettavissa pankkitilin saldoksi suhteellisen ripeästi. Siten yhtiön likvidit varat ovat pankkitilin saldoa suuremmat. Korkopapereilla yhtiö pyrkii saamaan tuottoa varoille, joille se ei ole tähän mennessä löytänyt muita investointikohteita. Esittämäsi muutos heijastelee osin näitä sijoituksia, sillä yhtiön Q3'20 rahavirtalaskelmasta näet, että yhtiö on lisännyt lyhytaikaisia sijoituksia 19,9 MEUR:lla. Lisäksi toinen merkittävä osa (noin 12,8 MEUR) selittyy Liana-yritysostolla, joka näkyy rahoituslaskelmassa rivillä "tytäryritysten hankinta".

Keskeiset taseen erät on käyty läpi Ilkka-Yhtymän laajassa raportissa, joten voit lukea niistä täältä. Taseen luvut kuvaavat aina kunkin katsauskauden päätöshetken tilannetta. Siten esimerkiksi kassatilanteen muuttuminen kvartaalien välissä on luontevaa, sillä kassatilanteessa aiheuttaa muutoksia muun muassa se, miten kassaan tulee rahaa asiakkaiden maksujen kautta. Vastaavasti kassasta lähtee rahaa esimerkiksi palkkojen maksun myötä. Eri tase-erien kohdalla muutos riippuu erän luonteesta, esimerkiksi pitkäaikaiseen kiinteään omaisuuteen vaikuttaa sen poistoaikataulu ja mahdolliset investoinnit. Siten yleispätevän taustoituksen antaminen tase-erille on haasteellista. Jos tase-eristä on lisäkymyksiä, voimme keskustella niistä esimerkiksi Ilkka-Yhtymän ketjussa foorumilla.

Terveisin,

Petri G.