Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inderesin makronäkemys

Inderes Q&A 25.02.2022 9:45

Usein on todettu että Inderes ei tee omia makronäkemyksiä ja -ennusteita. Talossa on kuitenkin oma ekonomisti, joten miksi ei?

Inderesin kommentti 


Talouden ennustaminen on oma taitolajinsa, johon tarvitaan laajaa taustatyötä ja monimutkaisten ennustemallien laatimista sekä kehittämistä. Esimerkiksi Suomen pankki käyttää ennusteidensa pohjana yleisen tasapainon mallia, joka on vuosien tutkimustyön tulos.

Koska laadukkaita ennusteita julkaistaan Suomen rajojen sisällä ja kansainväliset konsensusennusteetkin ovat helposti saatavilla, olen nähnyt paremmaksi vaihtoehdoksi keskittymisen ennustemallien sijaan ajankohtaisiin makroilmiöihin ja talousindikaattoreiden analysointiin. Näin koen, että resurssit on saatu paremmin suunnattua sijoittajien palvelemiseen.

T: Marianne

Inderesillä analyysityö ja näkemykset muodostuvat yhtiökohtaiset analyysin pohjalta. Luonnollisesti tietyntyyppisten yhtiöiden (esim. sykliset) lyhyen ja pitkän ajan näkymiin makrotaloudella on olennainen merkitys, mutta toisaalta makrotalouden ennustaminen on erittäin vaikeaa ja virhemarginaalikin on suuri.

Siten analyysitiimin näkökulmasta emme ole havainneet nähty, että omat makroennusteet (näitähän pitäisi olla käytössä useilta eri alueilta) loisivat oleellista lisäarvoa suhteessa konsensusennusteisiin. Analyytikot sparrailevat toki Mariannen kanssa aktiivisesti makron todennäköisimmistä skenaariosta yhtiökohtaiset tarpeet huomioiden.

T: Antti V.