Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Terve! Inderesin suositusjakauma on yleensä ollut suht hyvin linjassa markkinan tulevaisuuden suhteen. Muistaakseni esimerkiksi talvella jakauma oli ennätyksellisen negatiivinen ennen korjauliikettä. Tällöin ei löytynyt inderesin mukaan juurikaan ostettavaa. Nyt tilanne on kuitenkin täysin päinvastainen. Osta-suosituksia on 14 ja useammat työntekijät inderesillä ovat puhuneet arvostuksien noususta ja mahdollisesta kuplasta. Tilanne on siis huomattavasti positiivisempi inderesin mukaan, vaikka mielestäni enemmän nyt puhutaan riskeistä ja arvostuksen korkeudesta kuin keväällä, silti jakauma on super-positiivinen. Mistä tämä kertoo?

Inderesin kommentti 

 

Erittäin hyvä kysymys!

Itselläkin on ollut välillä hieman skitsofreeninen olo tämän suhteen: suositusjakauma on historialliseen nähden hyvinkin positiivinen ja samaan aikaan markkinoilla on mielestäni ylikuumenemisen merkkejä, vaikkakin pääosin ulkomailla ja yksittäisillä sektoreilla. Tässä on tärkeää huomata, että lopulta Yhdysvaltain osakemarkkinat määrittävät myös Helsingin pörssin suunnan isolla todennäköisyydellä. Lyhyesti voisi tietenkin sanoa, että pörssissä voi samaan aikaan olla suuria kuplia ja paljon erittäin houkuttelevasti hinnoiteltuja osakkeita. Helsingin osalta en ole ainakaan itse väittänyt, että olisimme kuplassa, vaan tuonut mahdollisuuden kuplaan ajautumisesta esille (olosuhteet siihen kohtalaisen hyvät). Lisäksi täytyy sanoa, että pelkän Helsingin pörssin indeksin katsominen ei kerro kovinkaan paljoa, mitä yksittäisissä pienissä yhtiöissä tapahtuu. Yritän tässä kuitenkin avata omaa näkemystäni ja tulkintaani asiasta laajemmin.

Arvioni mukaan suurin taustalla oleva syy on voimakas vuosia jatkunut polarisaatio, joka kiihtyi koronapandemian aikana. Tulevaisuuden voittajiin lukeutuvien yhtiöiden arvostustasot ovat nousseet jo osin huolestuttaville tasoille, mutta toisaalta tämä on suhteellisen pieni ryhmä Helsingin pörssiä. Mehän olemme olleet huolestuneita arvostuksissa mm. Reveniossa (vähennä), Talenomissa (vähennä), Admicomissa (vähennä), Nesteessä (vähennä), Koneessa (myy), jossain määrin Qt:ssa (lisää) ja Remedyssä (lisää). Nämä ovat supersuosittuja ja osa muodostaa myös esimerkiksi Mallisalkun ytimen. Myös esimerkiksi Harvia (lisää) ja Kamux (lisää) nauttivat nyt huomattavasti aiempaa korkeammasta arvostuksesta, vaikka se onkin mielestämme perusteltua viimeaikaisten suoritusten ansiosta. Samalla myös valtaosa sijoittajien huomiosta on kiinnittynyt näihin kasvuyhtiöihin (kaikkia ei toki lueteltu), jotka ovat kuuluneet ”polarisaation voittajiin”. Osansa on saaneet myös monet teknologiavetoiset kasvutoivot, joilla ei ole vielä näyttöjä samalla tavalla.

Inderesin seurannassa on kuitenkin 118 yhtiöitä, joista merkittävä osa on kuitenkin mielestämme huomattavan edullisia, jos ne yltävät omiin odotuksiimme. Osta-suosituksista löytyy esimerkiksi perinteisiä ”arvoyhtiöitä” kuten Fortum, Sampo, TietoEVRY, Scanfil, Ilkka, Aktia ja Sievi. Näissä ei ole nähty arvostuskertoimien nousua, vaan pikemminkin laskua monissa tapauksissa. Monissa tapauksissa osakekurssin kehitys on ollut suhteellisen aneemista, kunhan katsotaan kehitystä vähänkin pidemmällä ajalla. Lisäksi korkeariskisempiä mutta mielestämme hyvän tuotto-odotuksen omaavia yhtiöitä kuten Nokia, Rapala ja Metso Outotec. Sama homma, arvostuskertoimet ovat itse asiassa hyvinkin maltillisia, jos asiat etenevät odotuksien mukaisesti. Näiden kurssit eivät ole viime vuosina varsinaisesti raketoineet. Nämä yhtiöt eivät ole olleet viime vuosina sijoittajien suosiossa, eivätkä arvostustasojen perusteella ole nytkään. Valtaosa positiivisista suosituksista onkin yhtiöissä, jotka eivät juuri nyt tunnu sijoittajia kiinnostavan ja niitä saa houkuttelevilla arvostustasoilla.

Kyseinen polarisaatio kohti kasvuyhtiöitä on ollut viime vuosina todella voimakas. Mielenkiintoinen kysymys on kuitenkin se, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, ja tässä vaiheessa siirrytään vahvasti omaan näkemykseeni ja osin tulkintaani suositusjakaumasta. Itse uskon, että koronarokotteiden toimiessa ja talouden sitten oletettavasti elpyessä lähivuosina, parhaat tuottomahdollisuudet löytyvät tällä kertaa rotaation toisesta päästä halvoista osakkeista. Kriisissä trimmatuilla kulurakenteilla ja talouskasvun tukemana nämä yhtiöt pääsevät mahdollisesti kovaankin tuloskasvuun jälleen kiinni (osin toki alhaisien vertailutasojen takia). Talouden elpymiseen liittyy tietysti edelleen merkittävää epävarmuutta, minkä takia näihin liittyviä riskejä ei haluta ottaa (otetaan mieluummin arvostuksiin liittyvä riski).

Tämä ei automaattisesti tarkoita, että ”tähtiyhtiöiden” tarvitsisi välttämättä merkittävästi laskea, koska oletettavasti nämä luovat arvoa ja kurovat kiinni nyt etukenossa olevia arvostustasoja. Mutta uskon arvostustasojen maltillistavan, jos maailmantalous nousee jaloilleen, elvytys pienentyy ja reaalikorot nousevat. Mielestäni merkittävä tekijä kasvuyhtiöiden arvostuksien nousun taustalla on juuri pitkien korkojen lasku, kun Yhdysvalloissakin on tultu nollatasolle ja reaalisesti negatiiviseksi. Tämä antaa kaukana tulevaisuudessa (oletettavasti) oleville tuotoille merkittävän arvon myös nykypäivänä (diskonttatekijä pienempi). Mielestäni suurin riskitekijä korkeille arvostuksille olisikin inflaatio ja korkojen nousu Yhdysvalloissa, mikä olisi näkemykseni mukaan merkittävä tekijä myös rotaation kunnollisen käynnistymisen kannalta. Jossain määrin tätä pitäisi kuitenkin tapahtua jo silloin, kun elvytyshanoja säädetään hieman pienemmälle.

Historiassa tuo suositusjakauma on tosiaan toiminut suhteellisen hyvin Helsingin pörssin markkinaliikkeiden tunnistamiseen. Toivotaan että näin käy myös tällä kertaa, koska sen perusteella Inderesin markkinanäkemys on kuitenkin varsin härkämäinen. Samalla täytyy todeta, että talouden merkittävä elpyminen on mielestäni edelleen kiinni elvytyksestä ja koronarokotteen toimivuudesta sekä sen tehokkaasta jakelusta. Talouskasvu ja sitä kautta tuloskasvu on kuitenkin tärkeä ajuri isommalle rotaatiolle, koska nykyiset voittajat pystyvät kasvamaan suunnilleen kaikissa olosuhteissa.

Toivottavasti tässä jorinassa oli järkeä,

Juha

PS. Rotaatioon uskominen ei tarkoita sitä, että kannattaisi suoraan ostaa eniten laskeneita osakkeita. Huomautan vaan, kun välillä niissäkin näkee kummaa innostusta (esim. lentoyhtiöt). Varmista ainakin, että 1) osakekurssi ei jo hinnoittele ihmeitä, 2) kriisissä ei tapahtunut pysyviä vahinkoja ja 3) yhtiö on tehnyt oikeita asioita. Tässä meidän tutkimus toivottavasti auttaa.