Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Inflaatio ja rahan määrä

Inderes Q&A 06.04.2023 10:45

Rahan määrä M1 kierrossa oleva ja talletukset kääntyi 2,7 % laskuun helmikuussa. Samoin M2 ja M3 rahan määrän kasvu hidastui. Miten rahan määrä taloudessa lasketaan (kaava)? Jos oletetaan, että ideaalinen inflaatio prosentti taloudessa on 2, mikä on ideaalinen rahan määrä taloudessa M1, M2, M3 ?

Inderesin kommentti 


Moikka,

ja kiitos kysymyksestä. Nämä M1, M2 ja M3 ovat raha-aggregaatteja, joiden avulla keskuspankit tilastoivat rahan määrää. Aggregaateissa M1 on se "likvidein" rahan määrää kuvaava luku, sillä se sisältää kierrossa olevan käteisen ja lyhytaikaiset (yli yön) pankkitalletukset. M2-rahaan lasketaan näiden lisäksi muita talletuksia ja M3-rahaan rahamarkkinarahastoja. M1:stä kutsutaankin suppeaksi rahaksi ja M3:sta laveaksi rahaksi, ja niitä useimmiten käytetään rahatalouden analyysissä. Muita rahan määritelmiä on koottu kattavaksi Suomen pankin artikkeliin.

Helmikuussa tosiaan M1-rahan määrän kasvu kääntyi negatiiviseksi ja M3-rahan määrän kasvu hidastui. EKP:n sivuilla kerrotaan, että siinä missä kierrossa olevan rahan määrä supistui (M1), talletusten määrän (muiden kuin yli yön) kasvu kiihtyi vuodentakaisesta 17,5 %:iin. Myös rahamarkkinarahastoissa (M3-M2 raha) kasvu kiihtyi ja oli 21,3 % vuodentakaisesta. Laajemmat raha-aggregaatit siis paikkasivat laskua kierrossa olevassa rahassa.

Siihen, mikä on optimaalinen rahan määrän kasvu taloudessa kahden prosentin inflaatiotavoite huomioon ottaen, on mahdoton vastata. Rahan kvantiteettiteorian mukaan rahan määrän kasvun ja inflaation välillä on yhteys pitkällä aikavälillä, mutta kuten alla olevasta kuviosta näkyy, etenkin viime vuosina ja aikaisemminkin kriiseissä, korrelaatio on ollut matala. Osin tätä selittää matala rahan kiertonopeus, eli raha ei ole kiertänyt taloudessa edellisten vuosikymmenten tapaan. Olen käsitellyt aihetta laajemmin makrokatsauksessa täällä.

Terveisin, Marianne