Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Konsensusennusteiden taso

Inderes Q&A 05.04.2020 18:55

Viimeaikoina USA:sta on tullut kovia lukuja, kuten viimepäivien työttömyyskorvaushakemusten määrä. Luvut ovat ylittäneet reilusti konsensusennusteet, mutta markkinareaktiot ovat olleet liki päinvastaisia näihin ennustuksiin nähden. Eikö se tarkoita sitä, että markkinat ovat siis tienneet tuon työttömyyskorvaushakemusten määrän suurinpiirtein oikein ja hinnoitellut sen jo mukaan aikaisemmassa korjausliikkeessä? Mikäli olen ymmärtänyt oikein, FED ei saa ostaa osakkeita ainakaan vielä, eli USA:n osakemarkkinoiden hinnanmääritys on markkinaehtoista tällä hetkellä (toki muut elvytystoimet vaikuttavat ja ohjaavat rahaa pörssiin). Kertooko tämä kaikki siitä, että konsensusennustetta luovat tahot (pankit, analyysitalot?) ovat huonoja tekemään työnsä?

Inderesin kommentti 

Markkinareaktiot ovat tosiaan olleet yllättävän positiivisia, kun huomioidaan miten heikosti ekonomistien ennusteet ovat osuneet. Tilanne on kuitenkin kokonaisuudessaan täysin poikkeuksellinen, ja markkinoilla on varmasti osattu jossain määrin pelätä myös pahempaa. Tässä mielessä havaintosi on oikea, mutta samalla pitää muistaa, että osakemarkkinat katsovat aina eteenpäin. Tässä tapauksessa markkinan narratiiviin kuuluu ainakin se, että surkeat työttömyysluvut tarkoittavat todennäköisesti lisää elvytystoimia (Fedin kaksoismandaatti). Ainakin itse olen päätynyt tulkitsemaan reaktioita tästä kulmasta ja sillä oletuksella, että Yhdysvalloissa osakemarkkinoilla on edelleen varsin vahva luottamus keskuspankkien ja valtion kykyyn torjua kriisiä. Myöhemmin selviää se, oliko tämä optimismi perusteltua.

Lisäksi on tietysti hyvä muistaa, että osakemarkkinoille vaikuttavat monet muut tekijät makrotalouslukujen lisäksi. Yksi merkittävä tekijä on todennäköisesti eläkeyhtiöiden ja muiden suurien sijoitusyhtiöiden sijoitusten tasapainotus (esimerkiksi perinteisiin 50/50- tai 60/40-painoihin) osakemarkkinoiden kannalta surkean Q1:n jälkeen. Yleensäkin uutisvirtaa tulee tällä hetkellä todella paljon. Indeksireaktioiden liikkeellä on aina yksittäisien osakkeiden (yhtiöiden) liikkeitä, joiden taustalla voi olla rationaalisia tai irrationaalisia tulkintoja todellisuudesta.

Fed ei tosiaan tällä hetkellä saa ostaa osakkeita, mutta osakemarkkinoilla on kuitenkin jo paljon puhetta siitä, että mahdollisessa negatiivisessa skenaariossa myös osakkeita ostettaisiin. Ainakin tähän uskoville sijoittajille tämä tarjoaa jonkinlaisen lisäturvan negatiivisessa skenaariossa ja rajoittaa osakkeiden laskuvaraa. En ota kantaa siihen, miten todennäköistä Fedin osakeostot olisivat, mutta mahdollista tämäkin varmasti on. Kokonaisuudessaan luottamus keskuspankkien kykyyn hallita tilannetta ja torjua negatiivisia skenaarioita heijastuu varmasti osakemarkkinoille, vaikkei suoria ostoja toistaiseksi tehdä. 

Sitten ydinkysymykseen: kertooko tämä kaikki siitä, että konsensusennustetta luovat tahot (pankit, analyysitalot?) ovat huonoja tekemään työnsä?

Nykytilanteessa ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta, mikä näkyy todella laajassa skaalassa ennusteita. Valtaosa hyvin erilaisista ennusteista perustuu todennäköisesti ainakin mahdollisille skenaarioille, mutta kukaan ei varmasti tällä hetkellä tiedä, miten kaikki palapelin palaset lopulta asettuvat. Koronapandemian ennustamisen lisäksi pitäisi pystyä ennustamaan valtioiden sekä keskuspankkien toimet ja niiden talousvaikutukset, ja tämä tulee kaiken muun normaalistikin vaikean talousennustamisen päälle. En siis kadehdi ekonomistien työtä.

Analyytikot pyrkivät taas tekemään yhtiöiden ennusteita jonkin realistisen talousskenaarion päälle ja pyrkivät arvioimaan, mitkä vaikutukset seurattuun yhtiöön ovat tässä skenaariossa. Lähtökohtaisesti koko skenaario voi kuitenkin muuttua nopeasti, joten ennusteisiin kannattaa suhtautua nykytilanteessa parhaana arviona nykytiedoilla. Yhtiöt eivät varsinaisesti ole myöskään auttaneet tilanteessa, kun valtaosa on vain vetänyt ohjeistuksensa pois ilman uutta arviota.  

Tämän kaiken lisäksi konsensusennusteisiin liittyy tällä hetkellä poikkeuksellista epävarmuutta yksinkertaisen viiveen takia ja eri ennusteiden ”iän” takia. Hyvätkin ennusteet voivat vanhentua nykytilanteessa viikossa, mutta tässä vaiheessa ne ovat mahdollisesti vasta tulleet mukaan konsensukseen. Kaikkia ennusteita ei kuitenkaan voida koko aikaa veivata, koska tämä on ajallisesti mahdotonta eikä välttämättä kovin järkevääkään tilanteiden muuttuessa koko ajan. Väittäisin että Inderes on ollut nopeimpien joukossa reagoimaan tilanteeseen Suomessa, mutta meilläkin on edelleen päivitystyötä edessä. Kun katsomme verrokkiryhmien arvostustasoja tällä hetkellä, on mielestämme selvää, että merkittävä osa ennusteista on päivittämättömiä.

Pitkän jorinan jälkeen yhteenveto: konsensusennusteet ovat tällä hetkellä todennäköisesti vanhentuneita (ellei kokoajan tee poikkeuksellisia oikaisuja), minkä takia markkinat ovat todennäköisesti oikaisseet odotuksia jo viimeisimpien kehityksien perusteella. Pankit ja analyysitalot eivät välttämättä ole huonoja työssään, mutta niiden resurssit ovat rajallisia ja nykyisessä poikkeustilanteessa ennustaminen on muutenkin äärimmäisen haastavaa. Näin ollen konsensusennusteisiin kannattaa suhtautua tällä hetkellä äärimmäisen suurella varauksella.

Yksittäisten yhtiöiden konsensusennusteiden osalta monet voivat olla jopa harhaanjohtavia, jolloin tarkastelisin mieluummin yksittäisiä päivitettyjä ennusteita ja katsoisin, milloin ja minkälaisen skenaarion pohjalle niitä on rakennettu. Lisäksi painottaisin omissa arvonmäärityksissä enemmän historiallisia tuloksia (ennustettujen kertoimien sijasta) ja tutkisin, millaista tuloskehitys oli esimerkiksi finanssikriisissä. Tästä saisin ainakin käsityksen siitä, miltä tasolta kriisiin lähdettiin ja minkälaisia tulosvaikutukset voisivat (yhdessä negatiivisessa) skenaariossa olla.

Toivottavasti tästä pitkästä jaarittelusta oli jotain hyötyä!

Hyviä sijoituksia,

Juha