Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Huomasin tässä vasta hiljalleen että olitte laskeneet Verkkiksen suosituksen "Lisää"-puolelle. Sen jälkeen kuitenkin kurssi on jatkanut valumistaan, pian ollaan kolmanneksessa ath-tasoista, vaikka bisneksessä ei juuri muutosta ole tullut. Toki luvut heikentyneet kiitos tukkukaupan. Missä vaiheessa tämä muuttuisi "osta"-suositukseksi vai ovatko fundamentit teidän mielestänne muuttuneet niin paljon?

Inderesin kommentti 

Hei,

Emme kommentoi etukäteen mahdollisia suositusmuutoksia, mutta näkemyksemme ei ole oleellisesti edellisestä päivitys-raportistamme muuttunut (luettavissa täällä). Lainaus raportista: ”Mielestämme vuoden sisällä yhtiön osakekurssin positiiviset ajurit ovat vähissä. Osakkeenomistajan tuotto rajoittuu ennustamamme osakekohtaisen tuloksen noin 5 % (CAGR) kasvuun 2018-2020e ja tämän lisäksi noin 5 % osinkoon. Emme näe osakkeen kohoavan ennen tuloskasvun konkretisoitumista ja nykyennusteillamme tätä joudutaan odottamaan ensi vuoteen.”

Emme ole raportin julkaisun jälkeen tehneet ennustemuutoksia, joten osakekurssin valuminen on tarkoittanut sitä, että markkinan yhtiölle hyväksymät tulospohjaiset kertoimet ovat edelleen laskeneet (2019e P/E 18,4x->16,9x), mitä emme ennakoineet omistajan tuotto-odotusta haarukoidessamme. Q2:lla arviomme mukaan kodintekniikan markkinan hintasota on jatkunut kovana, mikä tekee markkinaosuuden voittamisesta yhtiölle edelleen hyvin kallista ja pitää tuloskasvun vaisuna, joten positiiviset kurssiajurit ovat lyhyellä aikavälillä edelleen vähissä. Pidemmällä aikavälillä olemme kuitenkin edelleen luottavaisia, että yhtiön strategia on oikea, sillä kasvanut koko parantaa yhtiön asemaa kilpailijoita vastaan. Yhtiö ei voi mielestämme tässä vaiheessa kuitenkaan pysähtyä optimoimaan kannattavuuttaan, jotta se pärjää myös tulevaisuudessa.

2015-2019e välillä yhtiön koko on kasvanut/kasvaa noin 50 %, mutta osakekohtainen tulos on pysynyt 0,20 euron tuntumassa, mikä on ollut selkeä pettymys ja johtunut kasvupanostusten selkeästä kallistumisesta. Vaikka yhtiön myyntikate on aikavälillä saanut tukea Apurahan kasvusta, uusien tuotekategorioiden paremmista katteista ja kasvavasta neuvotteluvoimasta tavarantoimittajia vastaan, ovat nämä hyödyt valuneet pitkälti kuluttajille alempina hintoina. Myös kasvaneen koon tuoma kiinteiden kulujen skaalautuminen on hautautunut pitkälti kasvaneen markkinointibudjetin alle. Vaikka yhtiö on mennyt selvästi eteenpäin ei osakkeen All time high-tasoihin (kesä 2017) ole kiristyneessä kilpailuympäristössä mielestämme edellytyksiä palata. Myös globaalien jättien hiljalleen voimistuva läsnäolo pitänee kilpailun kireänä myös tulevaisuudessa.

Pidemmän aikavälin potentiaalin hahmottamiseksi käytämme DCF-mallia, joka antaa arvoksi 4,9 euroa. DCF-hahmottaa mielestämme edelleen parhaiten yhtiön käypää arvoa, mutta se on kuitenkin herkkä oletuksille. DCF-näyttää myös käyttöpääoman vaikutuksen osakkeen omistajien kannalta, kun kasvu itsessään ei sido taseen pääomia.

Terveisin,
Olli V.