Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Mikä on mallisalkun sijoitusstrategia, jos osakemarkkina on mielestänne kuplassa? Lasketteko tuottovaatimusta ja yritätte etsiä yhtiöitä, joiden arvostus on vähiten kuplaantunut? Vai kasvatatteko mallisalkun käteisen määrää? Kuinka suurena voisitte korkeimmillaan nähdä käteisen määrän tilanteessa, jossa osakemarkkina on kauttaaltaan äärimmäisen kallis (mukaanlukien salkussa jo olevat yhtiöt) ja kohtuullisen tuotto-odotuksen yhtiöitä ei ole?

Inderesin kommentti 

Hyvä kysymys!

Mallisalkun suurin vahvuus on löytää aliarvostettuja osakkeita ja pitää niitä pitkään. Tästä Mallisalkun historia on ollut erinomainen ja väitän, että iso osa salkun ylituotosta muodostuu juuri tästä komponentista. Osakepoiminnassa olemme onnistuneet erittäin hyvin. Vastaavasti Mallisalkku ei ole historiassa ollut erityisen hyvä myyntiensä ajoittamisissa tai käteispainon säätelyssä (=> markkinanäkemyksen ottamisessa).  

Meillä prosessi lähtee aina yhtiöistä ja markkinanäkemyksen merkitys on selvästi pienempi. Jos löydämme mielestämme aliarvostetun yhtiön, jota haluaisimme omistaa, ei markkinanäkemys itsessään ole syy jättää sijoitusta tekemättä. Koska Mallisalkkuun ei tule sisään uutta pääomaa (pl. osingot), haluamme säilyttää käteisen osalta tietyn liikkumavaran. Tämän johdosta meillä ei käteispaino ole koskaan salkun historiassa käynyt nollissa. Tämä perustuu kuitenkin enemmän salkunhoitoon, kuin markkinanäkemykseen. Missä tahansa markkinatilanteessa voi syntyä mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen olisi Mallisalkulle mahdotonta ilman käteistä.

Lähtökohtaisesti uskomme, että lähes kaikissa markkinatilanteissa on mahdollista löytää järkeviä sijoituskohteita ja on erittäin harvinaista, että pörssissä ei olisi Mallisalkun näkökulmasta yhtään järkevästi hinnoiteltua osaketta. Lisäksi meidän salkkumme koostuu pääosin ns. ”laatuyhtiöistä”, eli firmoista, jotka luovat jatkuvasti arvoa. Koska nämä firmat luovat jatkuvasti arvoa, on arvostustason nousu yleensä aika heikko peruste näiden myynnille. Vaikka osake olisikin yliarvostettu, niin arvonnousu kyllä sulattaa tämän yliarvostuksen usein jo muutamassa vuodessa. Valitettavan usein näennäisesti kalliin laatuyhtiön myynti on myöhemmin osoittautunut karkeaksi virheeksi. Puhtaat myynnit, jossa pääomaa ei allokoida ollenkaan uudelleen, ovat suhteellisen harvinaisia. Avainomistuksien kohdalla kuplan pitäisi olla todella iso, jotta luopuisimme niistä kokonaan.

Kuinka ylös käteispaino voisi sitten käytännössä nousta? Minun on vaikea nähdä tilannetta, että pörssi olisi niin pahassa kuplassa, että käteispaino voisi olla esimerkiksi yli 50 %. Tämä heijastelisi tilannetta, missä emme löydä mitään ostettavaa ja haluamme luopua isosta osasta omistuksiamme. Lisäksi yli 50 %:n käteispainolla ottaisimme myös ihan valtavaa markkinanäkemystä, joka ei kuitenkaan ole Mallisalkun ydinkompetenssi. Realistisesti näkisin, että +30% on taso, jossa Mallisalkun käteispaino voisi korkeimmillaan olla. Mitään varsinaista rajaa tässä ei kuitenkaan ole.  

-Sauli