Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei Metso ja Outotec fuusioituvat yhdeksi Metso Outotec yhtiöksi ja Neles jää omaksi yhtiökseen. Tarkoittaako tämä Metson osakkeenomistajalle seuraavaa. Metson osakkeenomistaja omistaa fuusion jälkeen Nelesin ja Metso Outotecin osakkeita. Outotecin tapauksessa Metso Outotecin ja Nelesin osakkeita. Kuinka monta uutta Metso Outotec osaketta yhdellä Metson ja Outotecin osakkeella saa? Miten muutos tulee näkymään arvo-osuustilillä ja tuleeko maksettavia kustannuksia/palkkioita muutokseen/fuusioon liittyen? Kiitos vastauksista jo etukäteen.

Inderesin kommentti 

Hei, transaktio menee siten, että Outotecin vanhat osakkaat eivät tee eivätkä saa mitään ekstraa. Metson vanhat osakkaat saavat 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa Metson osaketta kohden. Tämä tarkoittaa, että Metson osakkeenomistajat omistavat tämän jälkeen 78 % Metso Outotecin osakkeista ja Outotecin osakkaat 22 %. Lisäksi Metson osakkeenomistajat säilyttävät nykyiset Metson osakkeensa, joista tulee Nelesin osakkeita. Transaktion näkymistavasta ao-tilillä en osaa vielä sanoa mitään ja tuntuisi hyvin erikoiselta jos kummankaan yhtiön osakkaat joutuisivat maksamaan palkkioita tai vastaavia tähän manööveriin liittyen.

Terveisin,

Erkki Vesola