Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Moi, pari kysymystä! On varmaan kommentoitu jossain, mutta en ole löytänyt tähän selkeää vastausta.

Miksi Taaleri listaa Fellow Financen, kun kaikki tuntuu etenevän hyvin? Ja eikö tuo ole Taalerin osakkeenomistajille huono kauppa, kun vertaa esim. Taalerin analyysin arvioon?

Inderesin kommentti 

Taaleri ei itse ole kertonut virallista syytä myyntien taustalla. Pidämme mahdollisena, että myynnit liittyvät yhtiön vakavaraisuuteen. Taalerilla on tällä hetkellä vuoden loppuun voimassa oleva poikkeuslupa Finanssivalvonnalta sen vakavaraisuuteen liittyen. H1-raportissa Taaleri pehmensi näkemystään poikkeusluvasta ja johto kommentoi yhtiön keskustelevan tällä hetkellä Finanssivalvonnan kanssa aiheesta. Aiemmin sanottiin, että uutta poikkeuslupaa ei tarvita. Laskelmiemme ja nykyennusteidemme perusteella yhtiön pääoma ei riitä nostamaan vakavaraisuutta riittävän korkealle vielä 2018 lopussa. Näin ollen yhtiö joutuukin todennäköisesti hankkimaan uuden poikkeusluvan tai vaihtoehtoisesti järjestelemään tasettaan uusiksi. Fellow Financen osakkeiden myyntien jälkeen yhtiön pääoma täyttää laskelmiemme mukaan Finanssivalvonnan vaatimukset ja näin ollen uutta poikkeuslupaa ei tarvita Fellow Financen myyntien jälkeen. Muita mahdollisia syitä ovat mm. sotakassan kerääminen mahdollisia isompia yritysjärjestelyitä varten tai Taalerin poikkeava näkemys Fellow Financen käyvästä arvosta.

Kuten kommentoimme aiemmin aamukatsauksessa (24.9.2018, https://www.inderes.fi/fi/uutiset/taalerin-osakkuusyhtio-fellow-finance-...), näemme Taalerin isohkon myynnin lievästi negatiivisena asiana Taalerin arvon kannalta, sillä mielestämme yhtiö myy Fellow Financen omistusta alle sen käyvän hinnan. Vastaavasti näemme kuitenkin, että Fellow Financen arvon tuleminen esiin pienentää Taalerin osakekurssin ja osien summan välistä kuilua, joka on tällä hetkellä liian suuri.

Terveisin Sauli

---

Toimitusjohtaja Juhani Elomaan kommentit vakavaraisuudesta katsottavissa H1-haastattelussa 16.8.2018 (kohdasta 02:38). https://www.inderes.fi/fi/videot/taalerin-kulutehokkuus-parani-h1-aikana...