Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Lähinnä kyse on Elisan ja Orionin tavoitehintojen poikkeaminen osakkeen kurssitasoista. Miksi siis osakkeista kannattaisi maksaa reilusti yli tavoitehinnan (ottaen tietenkin huomioon, milloin viimeksi tavoitehintaa on tarkistettu). Toisaalta kysymyksen voisi asettaa myös niin, että analyytikkojen näkemykset eroavat huomattavasti markkinoista. Ovatko kuitenkin markkinat aina oikeassa?

Inderesin kommentti 

Orion ja Elisa ovat molemmat varsin matalariskisiä yhtiöitä ja tämän johdosta ne kiinnostavat nykyisessä korkoympäristössä myös korkosijoittajia. Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että kun keskuspankit ovat toimillaan vieneet korkosijoittajilta korkotuotot, ovat korkosijoittajat joutuneet kompensoimaan tätä kasvattamalla allokaatiotaan riskisempiin omaisuusluokkiin (mm. osakkeet tai vaihtoehtoiset sijoitukset). Osakkeiden osalta tämä korkoraha virtaa ennen kaikkea vähäriskisiin osakkeisiin (mm. operaattorit, lääkeyhtiöt, vakuutus, infra yms.). Korkosijoittajien tuottovaatimus voi poiketa (ja yleensä poikkeaa) oleellisesti osakesijoittajien tuottovaatimuksista ja näkemyksemme mukaan tämä ilmiö on ollut keskeisenä tekijänä Orionin ja Elisan kurssirallin takana.

Elisan tapauksessa tämä näkyy aika brutaalilla tavalla laskeneena osinkotuottona. Osinkotuotto oli vuosien 2012-2015 välissä 6-9 %, mutta EKP:n elvytyshanojen auettua 2016-2019 välillä osinkotuotto oli 4-5 %:n välillä. Nyt osinkotuotto on pudonnut jo lähemmäs 3 %:n tasoa. On tärkeä huomioida, että Elisan osinkonäkymät eivät ole dramaattisesti muuttuneet tämän vuosikymmenen aikana. Yhtiö on toki erinomaisesti johdettu ja hyvin laadukas, mutta toimialan lainalaisuuksista johtuen osingon kasvun kulmakerroin jää suhteellisen matalaksi. Eli toisin sanoen, osakesijoittaja joutuu tänä päivänä käytännössä tyytymään korkosijoittajan vaatimaan tuottoon sijoittaessaan Elisaan tai Orioniin. Jos tämä tuottovaatimus on osakesijoittajalle riittävä, voi osakkeesta maksaa yli meidän tavoitehintamme. Meidän tavoitehintamme pohjautuvat kuitenkin osakesijoittajien tuottovaatimuksiin ja osakesijoittajan näkökulmasta meidän on vaikea nähdä Orionin tai Elisan tarjoavan järkevää tuotto-odotusta.

Orionin on hyvä muistutus siitä mitä voi tapahtua, kun markkina innostuu liikaa. Orionin osake ajautui 2016-2017 aikana ihan rehelliseen kuplaan ja osinkotuotto laski alimmillaan alle 3 %:iin. Kuplan puhjettua pulkkamäki oli jyrkkä (kts kuva) ja osinkotuotto palautui lähemmäs normaaleja tasoja. Nyt Orion lähtenyt jälleen aika jyrkkään nousuun ja osinkotuotto painunut taas poikkeuksellisen matalille tasoille.

Miksi siis analyytikoiden näkemykset poikkeavat joskus merkittävästi osakekursseista? Siitä yksinkertaisesta syystä, että analyytikon mielestä markkina hinnoittelee osakkeen väärin. Markkinat eivät todellakaan ole aina oikeassa, kun esim. Orionin kurssigraafi osoittaa. : )

-Sauli