Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nesteen kilpailijat

Inderes Q&A 03.12.2020 14:10 Neste

Hei Pystyttekö sanomaan mitkä noteeratut yhtiöt olisivat suoria Nesteen kilpailijoita uusiutuvien polttoaineiden tuottajina? Nesteen yhtiöraportissa mainittiin verrokkiyhtiöitä mutta mielestäni kaikki (amatöörisijoittajan kokemuksellani) ei mene Nesteen kanssa ihan samaan muottiin. Kiitos jo etukäteen vastauksesta ja hyvää sijoitussyksyä koko Inderesin porukalle

Inderesin kommentti 

Hei,

Ihan oikean havainnon olet tehnyt, sillä verrokkiyhtiöt ovat pääsääntöisesti Öljytuotteiden verrokkeja ja nyt kun Uusiutuvat tuotteet muodostavat valtaosan Nesteen tuloksesta ja yhtiön arvosta on verrokkiryhmän soveltuvuus arvonmääritykseen melko rajallinen. Tästä syystä olemmekin hyödyntänyt verrokkiryhmää pääasiallisesti vain osien summa -laskelmassamme Öljytuotteiden arvoa määrittäessä.

Uusiutuvien tuotteiden erinomainen tuloskehitys pohjautuu mm. sen vahvaan markkina-asemaan, teknologiaan, globaaliin raaka-aineiden hankintaverkostoon ja sille ei ole mielestämme erityisen hyvää verrokkia. Pörssistä löytyy kuitenkin mm. Yhdysvaltalainen Renewable Energy Group (REGI), joka kapasiteetti on kuitenkin selvästi pienempi, tuotantoportfolio hieman erilainen ja se on myös selvästi Nestettä heikompi lukujen valossa. Siten sen soveltuvuus suoraan verrokkiyhtiöksi on mielestäni melko heikko, mutta ilman muuta sitä on syytä seurata.  Lisäksi on useita toimijoita, jotka tuottavat pieniä volyymeja nk. uusiutuvia polttoaineita, kuten esimerkiksi Total tai Valero. Näiden kohdalla uusiutuvien polttoaineiden osuus on suhteellisen pieni, mikä heikentää niiden soveltuvuutta verrokkiryhmän kautta tehtävään arvonmääritykseen. Tähän samaan kastiin voisi laittaa laittaa jopa UPM:n Biorefining-segmentin, sillä tuottaahan sekin uusiutuvia liikennepolttoaineita. Konsernitasolla UPM ei kuitenkaan olisi mielestäni erityisen hyvä verrokki arvonmääritystä ajatellen. Huomioitavaa on kuitenkin, että markkinamurroksen myötä investoinnit tulevat kohdentumaan yhä kasvavassa määrin uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon ja siten lisää kilpailevaa kapasiteettia on tulossa kuluvalla vuosikymmenelle. Tätä kehitystä luonnollisesti seuraamme.

Terveisin,

Petri G.