Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea yritysjärjestelykohteena?

Inderes Q&A 12.03.2019 12:02 Nordea

Muistaakseni Vilen mainitsi videossa, että Nordea voisi olla mahdollisesti yritysjärjestelyiden/pilkkomisen ym kohteena. Mitä Vilen tällä tarkoitti ja mitä se tarkoittaisi käytönnössä/sijoittajan näkökannalta?

(otsikkoa muokattu)

Inderesin kommentti 

Yritysjärjestelyhuhut ovat velloneet Nordean ympärillä sitkeästi oikeastaan siitä asti, kun Sampo tuli yhtiöön omistajaksi. Myös Sampo itse puhui aikanaan aktiivisemmin ison pankkifuusion mahdollisuuksista ja tämä eräällä tavalla kulminoitui 2016 kesällä käytyihin ABN Amro-fuusio keskusteluihin. Viime vuosina nämä fuusio puheet ovat jääneet taka-alalla ja esimerkiksi Nordean CEO Koskull on todennut, että nopeasti muuttuvalla finanssisektorilla isojen pankkifuusioiden logiikka ei enää ole yhtä houkutteleva kuin aikaisemmin (aiemmin nojannut etenkin kulusynergioihin ja mittakaavaetuihin).

Sen lisäksi, että ison fuusion logiikka ja hyödyt ovat aiempaa kyseenalaisempia, vaarantaisi sen toteuttaminen myös sisäisen erittäin kriittisen IT-hankkeen edistymisen. Nordean osalta iso fuusio on mielestäni varsin epätodennäköinen ainakin vielä seuraavat pari vuotta. Yhtiön ykkösprioriteettinä on laittaa oma pesä kuntoon, jonka keskiössä on IT-järjestelmän uudistus. Tämän jälkeen yhtiö on todennäköisesti avoimempi (ja monella tapaa myös valmiimpi) harkitsemaan isoja liikkeitä.

Jos tarkastellaan Nordeaa osien summa laskelman kautta, nähdään osakkeessa aika helposti arvoa johtuen Nordean varainhoitoliiketoiminnasta. Varainhoito sitoo vain rajallisesti pääomaa, se on erittäin skaalautuvaa, se kasvaa ja sitä hinnoitellaan täysin eri kertoimilla, kun perinteisiä pankkeja. Spekuloidessa osien summalla varainhoito on mielestäni koko homman juju. Ongelmaksi tulee se, että varainhoito on keskeinen osa Nordean tarjontaa ja sen jakelu on sidoksissa peruspankkiliiketoimintaan. Näin ollen varainhoidon myynti ei olisi edes teoriassa mahdollinen, vaan Nordealle tulisi jäädä merkittävä omistusosuus Varainhoitoon. Käytännössä yksi hypoteettinen skenaario voisi olla tilanne, jossa Nordea ja jonkun muun isohkon pankin varainhoitoliiketoiminnat laitetaan yhteen ja molemmille pankeille jää iso strateginen omistus uudessa yhteisyrityksessä. Yhteisyrityksen synergiahyödyt ovat merkittävät ja se voitaisiin listata pörssiin, jossa sen osakkeilla käytäisiin kauppaa selvästi pankkisektoria korkeammilla kertoimilla. Tässä laskelmassa 1+1 olisi todennäköisesti enemmän kun 2, sillä kyllä perinteisellä pankkiliiketoiminnalla on myös tietty arvo. Tämä järjestely on kuitenkin erittäin hankala toteuttaa ja sen järkevyys ei ole itsestään selvyys.

En pidä tämänkaltaista isohkoa rakennejärjestelyä myöskään erityisen todennäköisenä. Kuitenkin Gardellin erikoisosaamista ovat juuri osien summasta purettava arvo (esim. Metso, ThyssenKrupp ja ABB) ja mielestäni hänen mukaantulonsa nostaa hieman tämän järjestelyn mahdollisuutta.

-Sauli